Bela Bračko-Milešević

Rođena je u Varaždinu 1995. godine. Trenutno je apsolventica diplomskog studija kulturologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci i studentica diplomskog studija dokumentarne režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Tijekom 2019. godine vodila je projekt Mladi bude Varaždin koji je provodila Udruga mladih Varaždinski Underground Klub iz Varaždina. Iste godine odradila je stručnu praksu u kulturi u trajanju od 86 školskih sati u Udruzi Filmaktiv, gdje je potom nastavila volontirati i djelovala kao selektorica i organizatorica zadnja dva izdanja festivala aktivističkog dokumentarnog filma – Mov(i)e Activisma. Sudjelovala je na raznim seminarima, edukacijama i projektima u područjima politika za mlade, kulture sjećanja, volontiranja i filma. Nakon višegodišnjeg volonterskog angažmana u raznim udrugama i inicijativama, prije četiri godine počinje se baviti filmom. Svoje znanje o filmu stječe kroz pohađanje škola i radionica, koje između ostalog uključuju filmsku školu Kinokluba Zagreb i Školu medijske kulture dr. Ante Peterlić, te radeći kao asistentica na filmovima.