Jasna Šincek

Rođena 1960. u Zagrebu. Diplomirala ekonomiju vanjske trgovine na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Cijeli radni vijek, skoro 38 godina, provela u realnom sektoru. Društveno angažirana postajem od pojave Facebook grupe ‘Varaždinsko smeće’. Udana, majka dvoje djece.