Sanja Jakopec

Rođena 1977. godine, diplomirani socijalni radnik s radnim iskustvom na području socijalne skrbi i ljudskih potencijala, s naglaskom na psihološku pomoć i branitelje. Kroz životno iskustvo i volontiranje osobito senzibilizirana za zaštitu prava djece, odgoj, samohrano roditeljstvo, ovisnosti i problem siromaštva. Kao članica platforme Budimo grad osobito će se zalagati za unaprjeđenje sustava zaštite mentalnog zdravlja svih skupina građana, za višu razinu izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne građane te za razvoj volonterstva.