Gradska vlast mora osigurati pravovremenu dostavu svih materijala gradskim vijećnicima

Prošli mjesec Gradsko vijeće izglasalo je odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Platforma Budimo grad zalaže se potpunu transparentnost rada gradske uprave i Gradskog vijeća. Zato predlažemo da se u Poslovniku o radu Gradskog vijeća osigura pravodobna dostava svih materijala gradskim vijećnicima i javnosti.

Zašto? Odredba Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina da se materijali za redovne sjednice članovima Vijeća dostavljaju u pravilu deset (10) dana prije održavanja sjednice se (pre)često zloupotrebljava (članak 88.). Kod najosjetljivijih točaka gdje postoji sumnja na pogodovanje privatnim osobama gradski vijećnici i javnost dobiva materijale samo dva-tri dana prije sjednice (nekada ni toliko), a u pravilu su materijali manjkavi i nepotpuni ili pak preopširni da bi ih se moglo u kratkom roku potpuno proučiti, a sve kako bi se prikrili pravi razlozi donošenja nekih odluka.

Izuzetno je važno da se propisi i odluke gradskim vijećnicima i javnosti dostave na vrijeme kako se procesom ne bi moglo manipulirati. Stoga je potrebno uvesti strogu i nepromjenjivu praksu pridržavanja već postojećeg propisanog roka dostave SVIH materijala za sjednice Gradskog vijeća najmanje deset (10) dana prije njezinog održavanja svim gradskim vijećnicima, ali i njihove potpune javne objave na web stranicama Grada. Grad Varaždin zapošljava dovoljan broj službenika s dovoljno iskustava i stručnih znanja u svim područjima svoje nadležnosti da strogo pridržavanje “načela pravovremenosti” ne mora biti prekršeno.

Isto tako, kada Gradsko vijeće donosi odluke vezano za pravne sporove, ili kada odlučuje o pravnim pitanjima, nužno je u materijale uvrstiti i pisano pravno mišljenje pravnih zastupnika Grada.

Ovim se ne onemogućuje odlučivanje Gradskog vijeća o hitnim pitanjima od interesa za Grad koja ne trpe odgodu. U takvim situacijama Poslovnik o radu Gradskog vijeća predviđa mogućnost sazivanja sjednica po hitnom postupku (čl. 90-92). Materijali za sjednicu koja je sazvana po hitnom postupku mogu se članovima Vijeća uručiti na samoj sjednici (čl. 92).

Platforma Budimo grad zato predlaže da se u čl. 88 Poslovnika o radu Gradsko vijeća zamijeni riječ “u pravilu” sa riječju “najkasnije”:

“Za redovne sjednice članovima Vijeća dostavlja se poziv s prijedlogom dnevnog reda, materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i skraćeni zapisnik o radu s prethodne sjednice, najkasnije deset (10) dana prije održavanja sjednice.”