Kandidacijska lista grupe birača – nositeljica liste DUBRAVKA NOVAK

Klikom na fotografije saznajte više o kandidatima!

1. Dubravka Novak

2. Ivan Obadić

3. Dorotea Strelec

4. Robert Borović

5. Ignac Klarić

6. Emilija Stručić

7. Petar Čavlović

8. Renata Sever

9. Nikša Eldan

10. Moira Zlatarek

11. Štefanija Babić

12. Jurica Hižak

13. Tihana Dvorski Kralj

14. Tomislav Sajko

15. Nada Bengeri

16. Dušan Tončić

17. Maja Bilušić

18. Filip Eldan

19. Darko Mikić

20. Tomislav Herceg

21. Marinko Prga