Kandidacijska lista grupe birača – nositeljica liste DUBRAVKA NOVAK

Klikom na fotografije saznajte više o kandidatima!

1. Dubravka Novak

2. Ana Petrić

3. Ivan Obadić

4. Hrvoje Petrić

5. Nikola Kumek

6. Sanja Jakopec

7. Robert Borović

8. Dražen Čelar

9. Vedran Vukovac

10. Dorotea Strelec

11. Marinko Prga

12. Tena Rak

13. Emilija Stručić

14. Renata Sever

15. Ignac Klarić

16. Štefanija Babić

17. Nikša Eldan

18. Moira Zlatarek

19. Bela Bračko-Milešević

20. Jasna Šincek

21. Damir Šilec