Pravila privatnosti

Uvod

GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine i predstavlja najznačajniju promjenu vezanu uz zaštitu osobnih podataka u posljednja dva desetljeća. Dizajnirana i izvedena je na takav način da u potpunosti ispunjuje potrebe digitalnog doba.

Dvadeset i prvo stoljeće donosi širu primjenu tehnologije u svakodnevnom životu, kao i nove definicije osobnih podataka. Cilj GPDR-a jest standardizirati zakone o zaštiti podataka na području Europske unije i time pružiti pojedincima veća i konzistentnija prava vezana uz pristup i kontrolu njihovim osobnim informacijama.

Naša predanost zaštiti podataka

Budimo grad (u tekstu označeno kao i mi, naše) je u potpunosti predana cilju pružanja sigurnosti i  zaštite osobnih podataka korisnika koji se obrađuju, kao i pružiti svojim korisnicima konzistentan pristup zaštiti podataka. Nastojimo imati efektivan program zaštite podataka koji je u skladu s aktualnim zakonima, kao i osnovnim principima zaštite podataka. Unatoč tome, prepoznajemo potrebu za njegovim unapređenjem kako bi u potpunosti zadovoljio smjernice GDPR-a i zakone Republike Hrvatske.

Prava osobe čiji su podaci prikupljeni

Pored prethodno navedenih pravila i postupaka kojima se pojedincima mogu osigurati njihova prava na zaštitu podataka,  pružamo pristup putem naših web stranica o pravu pojedinca za pristup svim osobnim podacima koje Budimo grad obrađuje o njima. Osobe čiji su podaci prikupljeni imaju pravo zatražiti informacije o:

 • Svim osobnim podacima koje posjedujemo o njima
 • Svrsi obrade podataka
 • Kategorijama osobnih podataka koje se obrađuju
 • Svim stranama koje će imati uvid u osobne podatke
 • Kako dugo će osobni podaci biti pohranjeni
 • Izvoru podataka, ukoliko nismo prikupili podatke osobno od njih
 • Pravu na ispravljanje nepotpunih ili pogrešnih podataka o njima, kao i procesu za pokretanje ispravljanja i nadopune podataka
 • Pravu o zahtjevu za brisanje osobnih podataka ili zahtjevu za ograničavanje obrade podataka u skladu sa svim relevantnim zakonima za zaštitu podataka te pravu za ulaganje prigovora na bilo koji oblik direktnog marketinga prema njima i dobivanju uvida u sve automatizirane procese direktnog marketinga kojima je on proveden
 • Pravu za ulaganju prigovora ili traženju pravnog lijeka te koga je potrebno kontaktirati u tim situacijama

Sigurnost informacija te tehničko/organizacijske mjere

Budimo grad ozbiljno shvaća privatnost i sigurnost pojedinaca, kao i njihovih osobnih podataka te poduzima sve razumne mjere i mjere opreza kako bi podaci koji se obrađuju bili zaštićeni. Postoje robusne sigurnosne politike i procedure za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništenja koje imaju nekoliko slojeva sigurnosnih mjera, uključujući:

 • SSL
 • Kontrolu pristupa
 • Pravila o lozinkama
 • Šifriranje
 • Pseudonimizacija
 • Prakse
 • Ograničenja
 • IT
 • Autentifikacija