Dorotea Strelec

Rođena 1996. godine u Varaždinu. Kroz osnovnu školu članica Dječjeg foruma te dječja gradska vijećnica. Članica Vijeća učenika Druge gimnazije Varaždin tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Do odlaska na studij politologije u Zagreb, aktivno trenirala atletiku u varaždinskom atletskom klubu. Članica logističkog tima ERASMUS+ projekta Model European Union Zagreb 2016, koordinatorica volontera za košarku na Europskim sveučilišnim igrama Zagreb-Rijeka 2016. Za vrijeme studija pohađala dvadesetak neformalnih obrazovnih programa u Hrvatskoj i inozemstvu, poput Škole društvene pravednosti Zaklade Friedrich Ebert 2018., Akademije regionalnog razvoja i fondova EU istoimenog Ministarstva 2019., dva ERASMUS+ KA2 treninga 2019. i 2020. te brojne druge. Volonterski odrađivala demonstraturu na tri kolegija i urednica studentskog časopisa „Mali Levijatan‟, članica Diplomatskog kluba i Studentskog zbora Fakulteta političkih znanosti, stipendistica Sveučilišta u Zagrebu, nagrađena Posebnom Rektorovom i dvjema Dekanovim nagradama te diplomirala summa cum laude 2019. Autorica politološka članka objavljenog 2020. u časopisu „Forum za sigurnosne studije‟ te sudjelovala na 23. i 24. međunarodnoj konferenciji Nacionalne manjine, migracije i sigurnost. Trenutno pohađa Mirovne studije Centra za mirovne studije, European Green Activists Training Foruma za održivi razvoj Zeleni Prozor te edukacijski program Praktičar socijalnih inovacija Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatska. Od 2020. članica izvršnog odbora Društva Naša djeca Varaždin te od 2021. volontira u Gradskom društvu Crvenog križa Varaždin.