Nikša Eldan

Rođen 1991. godine u Varaždinu. Maturiro je klavir u Glazbenoj školi u Varaždinu. Umjetničku akademiju u Osijeku, smjer gluma i lutkarstvo, upisuje u akademskoj godini 2010./2011., a 2013. godine završava dodiplomski studij. Potom na istoj akademiji upisuje diplomski studij glume i lutkarstva gdje je i diplomirao 2016. godine.

Član je ansambla HNK u Varaždinu gdje je odigrao trideset uloga. Jedan je od osnivača Umjetničke organizacije Gllugl, nezavisnog kazališta koje djeluje u Varaždinu od 2015. godine, a poznato je po predstavama koje beskompromisno progovaraju o bitnim temama za društvo u kojem živimo.

Kao glumac, dramaturg i asistent režije radio je i u brojnim kazalištima u Hrvatskoj i inozemstvu (Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, Sarajevski Internacionalni teatarski festival MESS – Scena MESS, Centar za kulturu Čakovec, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Pozorište lutaka Mostar, Lutkovno gledališče Ljubljana, HNK Ivan pl. Zajc Rijeka). Za svoj rad nagrađen je na domaćim i inozemnim kazališnim festivalima.