Emilija Stručić

Rođena u Križu 1967. godine. Pohađala i završila VI osnovnu školu i Gimnaziju Gabrijel Santo (1. gimnazija) u Varaždinu. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu stekla zvanje sveučilišnog prvostupnika informatike, a na Sveučilištu sjever zvanje magistra odnosa s javnostima. Zaposlena od 1990. godine kao nastavnica engleskog i francuskog jezika, pa kao tajnica direktora Varteksa, pa kao savjetnica za nabavu u Ministarstvu obrane RH, pa u L’Orealu kao regionalni menadžer prodaje, u Tehnološkom parku Varaždin radim od njegovog osnutka 2006. na mjestu konzultantice za EU fondove i financije. Sudjelovala sam u pripremi i provedbi prvog projekta rekonstrukcije Tehnološkog parka Varaždin, te u pripremi i provedbi 12 EU projekata koji su se bavili razvojem poduzetništva i poduzetničke infrastrukture. Od 2012. članica sam Sektorske grupe za žensko poduzetništvo Europske poduzetničke mreže, a od 2019. sam i potpredsjednica te iste Sektorske grupe zadužena za odnose s javnostima. Od 2017. članica sam i Sektorske grupe za kreativne i kulturne industrije Europske poduzetničke mreže. Od 2018. članica sam Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija. Od 2019. godine članica sam Radne grupe za razvoj ženskog poduzetništva dunavske regije. U fokusu djelovanja su mi razvoj ženskog poduzetništva i razvoj kreativnih i kulturnih industrija. Samohrana majka dva sina. Hobi: Krav Maga i planinarenje. Volim životinje, posebno pse i mačke.