Emilija Stručić

Rođena je 1967. godine. Pohađala i završila IV osnovnu školu i Gimnaziju Gabrijel Santo (1. gimnazija) u Varaždinu. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu stekla zvanje sveučilišnog prvostupnika informatike, a na Sveučilištu sjever zvanje magistra odnosa s javnostima.

Zaposlena od 1990. godine najprije kao nastavnica engleskog i francuskog jezika, zatim je radila  kao tajnica direktora Varteksa, nakon toga kao savjetnica za nabavu u Ministarstvu obrane RH.  U L’Orealu je radila kao regionalni menadžer prodaje, a nakon toga radi u Tehnološkom parku Varaždin od njegovog osnutka 2006. na mjestu konzultantice za EU fondove i financije.

Sudjelovala je u pripremi i provedbi prvog projekta rekonstrukcije Tehnološkog parka Varaždin, te u pripremi i provedbi 12 EU projekata koji su se bavili razvojem poduzetništva i poduzetničke infrastrukture. Aktivna je članica Tematske grupe za žensko poduzetništvo, Sektorske grupe za kreativne i kulturne industrije, te Sektorske grupe za socijalno poduzetništvo Enterprise Europe Network.

Od 2019. godine članica je Radne grupe za razvoj ženskog poduzetništva dunavske regije. U fokusu djelovanja su joj podrška razvoju poduzetništva, te kreativnih i kulturnih industrija. Samohrana je majka dva sina. U Budimo grad se uključila kako bi podržala ideju dobrog upravljanja gradom, vrijednosti koje zastupa Platforma, te dala svoj doprinos kroz predlaganje inicijativa za poboljšanje kvalitete života građana Varaždina.