Dubravka Novak

Rođena 1965. u Varaždinu. Iza sebe ima 32 godine radnog staža. Učiteljica razredne nastave, aktivistica, volonterka. Od 1986. do danas članica Društva Naša djeca Varaždin u svim ulogama: voditeljica Likovne grupe „Mazalo“, Dramske radionice, Forum kazališta i Dječjeg foruma za prava djeteta te organizacije kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja u slobodnom vremenu djece, dugogodišnje članstvo u Izvršnom odboru DND-a, 8 godina predsjednica udruge, članica Skupštine Saveza DND-a.

Sudionica međunarodnih projekata iz područja dječjih i ljudskih prava u suradnji DND-a i UNICEF-a. Osnivačica prvog Dječjeg foruma za prava djece u Hrvatskoj 1992. godine (i voditeljica do danas); jedna od pokretačica Dječjega gradskog vijeća u Varaždinu 2004. i do danas njihova mentorica i voditeljica; 2014. članica Stručnog tima FOI-a u projektu Osiguranje pomoćnika učenicima u školama Varaždinske županije.

Dobitnica više nagrada i priznanja za rad s djecom u području aktivizma i prava, među kojima se ističe Državna nagrada Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti 2010. godine. Jedna od osnivača Županijske udruge učitelja razredne nastave. U novinarstvu više od 26 godina: radijska voditeljica, novinarka, novinarka-urednica, 8 godina v.d. gl. i odg. urednica.

Sudionica tribina, strukturiranih dijaloga, različitih edukacija i seminara (kao predavač) na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini na području ljudskih prava, građanskog odgoja i medija. Inicijatorica i organizatorica brojnih humanitarnih projekata i aktivnosti. Poseban interes na području odgoja i obrazovanja, ljudskih prava, kulture i umjetnosti, zaštite prirode i opće javno dobro.