Štefanija Babić

Rođena sam 1946.god.u Hodošanu, Međimurje, a od 1950.živim u Varaždinu. Nakon za vršene 1. Osnovne škole i usporedno niže Muzičke škole pod nezaboravnim vodstvom prof. Zubera, 1961. upisujem i 1965. završavam Medicinsku školu Varaždin. Medicinsku i Muzičku usporedo je bilo nemoguće pohađati i tu je moje oficijelno muzičko obrazovanje stalo, ali odmah, 1961. počinjem igrati rukomet u RK Sloboda i tako 6 narednih godina. Školovanje sam nastavila u Višoj medicinskoj školi Medicinskog fakulteta Zagreb i diplomirala 1972. Od 1965.  radim u Medicinskom centru VŽ, a 1978. prelazim u Medicinsku školu Varaždin, gdje radim narednih 27 godina, do umirovljenja. Moja je sreća, uz puno rada, da sam išla u punu mirovinu i da sam imala krasne suradnike i prijatelje. Radeći s učenicima u školi i u bolnici, gdje smo se trudili oko bolesnika stručno, humano i savjesno, dobila sam neka iskustva, ušla u mnoge živote, stekla prijatelje, što je obogatilo i moj osobni život. U mirovini nisam mirovala, nastavila sam pomagati bolesnima i samima prema svojim mogućnostima. Nikad se nisam bavila politikom, bila u nekoj stranci, ali nas je situacija u VŽ natjerala da se krajem 2018. uključim u Građansku inicijativu- varaždinsko smeće, gdje aktivno sudjelujem i danas. Potreba za promjenama u našem gradu iznesla je platformu Budimo grad i čast mi je da sam pozvana i da mogu dati svoj doprinos.