Filip Eldan

Filip Eldan rođen je 21.4.1991. godine u Varaždinu. Završio je Srednju glazbenu školu u Varaždinu. Nakon srednje škole upisao je glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na kojoj je 2013. godine završio preddiplomski studij glume i lutkarstva u klasi profesora Bore Stjepanovića i profesorice Ljudmile Fedorove. Akademske godine 2013./14. upisuje diplomski studij glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje je i diplomirao 2016. godine. Jedan je od osnivača Umjetničke organizacije Gllugl. Član je ansambla HNK u Varaždinu.