Ignac Klarić

Rođen 1965. u Varaždinu. Nakon studija na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu radi na poslovima dizajna, promocije i marketinga, te rukovodi Odjelom marketinga i razvoja Varaždinske banke. 2004. osniva firmu GALERIJA KLARIĆ koja se bavi umjetničkim stvaralaštvom i trgovinom umjetninama, te EDUKACIJSKI CENTAR GALERIJE KLARIĆ, kroz čije likovne radionice prolaze mnogi ljubitelji crtanja i slikanja. Član je i jedan od osnivača ROTARY KLUBA “VARAŽDIN 1181”, kao i varaždinske rock grupe CRNA KRONIKA.