HNK u VŽ – Transparentno i stručno upravljanje, bez stranačkih i osobnih interesa

2023. godine obilježit će se 150-ta obljetnica otvorenja kazališne zgrade u Varaždinu. Do tada će obnova zgrade biti dovršena te će svoj dugi kontinuitet najmlađe nacionalno kazalište nastaviti u skladu sa svim suvremenim zahtjevima. Nacionalni status i obnovljeno kazalište preduvjeti su da HNK u Varaždinu postane središte kritičke misli i propitivanja umjetničkih dosega u neposrednom okruženju, kao i u hrvatskom i europskom kulturnom miljeu, tj. nezaobilazni stvaratelj kulturnoga identiteta Varaždina i Hrvatske. To može postići kontinuiranim i intenzivnim zalaganjem za izvrsnost na svim poljima umjetničkog djelovanja i stvaralaštva: dramskom i glazbeno scenskom te plesnom, realizirajući repertoar za sve dobne skupine i nastavljajući tradiciju njegovanja kajkavskog kazališta.

Osim nužne obnove zgrade, HNK u Varaždinu, da bi kvalitetno obavljalo svoje djelatnosti, hitno treba ekipirati umjetnički tim, prvenstveno ansambl koji trenutno broji svega petnaest glumica i glumaca, s prosjekom starosti 55+, kao i nedostatno osoblje scenske tehnike. Lijepa i obnovljena zgrada, bez vitalnog organizma – umjetnika i kompletnog pratećeg osoblja, (p)ostat će muzejski artefakt!

Prednosti, osim same zgrade, koje ima HNK u Varaždinu:

 • Bogata kazališna povijest,
 • Nacionalni status kojim je omogućeno proširenje djelatnosti i na glazbeno scensku te plesnu umjetnost,
 • Obuhvaća veliko područje za animiranje publike,
 • Mogućnost suradnje s ostalim kulturnim institucijama u Varaždinu.

Prepreke za umjetnički razvoj HNK u Varaždinu:

 • Unatoč velikom broju premijera, broj izvedbi je nizak, broj publike također, što rezultira malim vlastitim prihodom od ulaznica. Mnogo premijera iziskuje velike troškove, a malo repriza i publike smanjuje vlastiti prihod;
 • Glazbeno scenski repertoar se sastoji od skupih gostovanja, dok plesnog uopće nema. Napokon je potrebno definirati način realizacije glazbenog programa i stvaranja domaćeg orkestra;
 • HNK u Varaždinu gotovo da i nije prisutno na relevantnim domaćim i međunarodnim festivalima i manifestacijama, nema nagrada;
 • U repriznom i premijernom programu, gostujućih glumaca je i više nego dvostruko u odnosu na zaposleni ansambl. K tome, neki od zaposlenih glumaca, godinu i više nisu odigrali ni jednu predstavu. Izrazito veliki iznos za intelektualne i osobne usluge uz smanjenje broja zaposlenih glumica i glumaca dokaz su zanemarivanja domaćih umjetničkih snaga. Bez njih, kazalište gubi identitet i postaje centar za kulturu;
 • HNK u Varaždinu nema strategiju – temeljne odrednice vizije i misije kazališta;
 • HNK u Varaždinu nema zaposlenog poslovnog ravnatelja, kao ni umjetničkih voditelja. Umjesto Zakonom o kazalištima propisanog ustrojstva, HNK u Varaždinu ima honorarnog suradnika na ugovor o djelu koji iz Zagreba, gdje je zaposlen, „rukovodi i upravlja“ cjelokupnim programom i umjetničkim osobljem, bez ikakve odgovornosti;

Kazališno vijeće ima ogromnu odgovornost za cjelokupni rad kazališta, a od strane Grada, tj. osnivača, tri su člana „iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi“. Dugogodišnjom praksom Grad krši Zakon o kazalištima i na ta mjesta postavlja stranačke i nekompetentne osobe na ovu važnu funkciju. Uz to, u Statutu HNK u Varaždinu potrebno je promijeniti odredbu, neprimjerena za nacionalno kazalište: „Članovi koje imenuje Gradsko vijeće Grada Varaždina dužni su imati prebivalište na području Grada Varaždina.“ Takve odredbe nije bilo u Statutu kad Kazalište nije bilo nacionalno, a sada, kada ima nacionalni status, onemogućuje se formiranje stručnoga vijeća mogućim članovima iz čitave Hrvatske. U drugim nacionalnim kazalištima takve prepreke nema.

Zbog svega navedenog, potrebne su korjenite promjene u HNK u Varaždinu. Želimo kvalitetno kazalište, a preduvjeti su:

 • Profiliranje repertoara u svim programskim granama odabirom kvalitetnih djela i autorskog tima te angažmanom domaćeg ansambla kako bi se postigao autohton razvoj,
 • Uspostava suvremenog upravljačkog i organizacijskog modela koji se temelji na stručnim kadrovima,
 • Povećanje broja repriza i publike,
 • Realizirati „planiranje prenamjene prostora sadašnje Knjižnice za potrebe programa HNK“, kao što je navedeno u Strategiji razvoja kulture Grada Varaždina do 2022. godine,
 • Suvremeni marketinškim i PR aktivnostima postići bolju vidljivost – umjesto skandaloznih vijesti u medijima, očekujemo one o uspjesima varaždinskog HNK na međuregionalnim i međunarodnim festivalima i suradnjama,
 • Političkim i osobnim interesima nije mjesto u Kazalištu!