Moramo li parkirati na trgovima i travnjacima

Sa zanimanjem smo pročitali ideju aktualne vlasti da u Trakošćanskoj ulici osigura četrdesetak novih parkirnih mjesta pretvaranjem trga i zelene površine u parkiralište.

Možda je o tome trebalo razmišljati prošlog ljeta kada je Crtoradu omogućena naplata parkiranja u Kratkoj i Radićevoj ulici. Ta naplatna mjesta danas stoje poluprazna, a građani kruže kvartom u potrazi za slobodnim parkirnim mjestom.

Cijela priča s parkiranjem u mandatima Ivana Čehoka jedna je vječita oda brizi za privatni interes koncesionara, gašenje požara čašom vode i potpuno nepostojanje vizije bilo kratkoročnog, bilo dugoročnog SUSTAVNOG rješavanja problema parkiranja u Varaždinu.

Drago nam je da ćemo građanima uskoro moći predstaviti naše prijedloge za trajno rješenje varaždinskih parkirališta.