Neraskidiva veza Ivana Čehoka i MBO

Nažalost, ponovno smo svjedoci kako nam se na mala vrata pokušava nametnuti pogrešan koncept zbrinjavanja otpada. U jučerašnjem istupu, gradonačelnik Čehok se zalaže za vraćanje sustava sa manje kanti, te naknadnim razvrstavanjem.

Zašto je to pogrešno?

Prvo, jer se protivi hijerarhiji gospodarenja otpadom i Europskoj direktivi o otpadu, koja u dopunama Direktive kaže:

„… države članice trebale bi osigurati poboljšanu usklađenost s obvezom odvojenog skupljanja otpada, kako je utvrđeno u članku 10. stavku 2. i članku 11. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ, uključujući obvezu odvojenog skupljanja barem papirnog, metalnog, plastičnog i staklenog otpada, koju su države članice trebale ispuniti do 2015., te bi trebalo uvesti odvojeno skupljanje biootpada, opasnog otpada koji nastane u kućanstvima i tekstilnog otpada.“

Ovo naprosto znači da EU podržava što veći broj „kanti“ na mjestu nastanka (kućni prag) jer to povećava količinu otpada spremnog za recikliranje, a sami time smanjuje nepotrebno stvaranje troškova za dodatno odvajanje.

Drugo, jer se gradonačelnikovim prijedlogom troškovi odvajanja ponovo prebacuju sa proizvođača otpada (industriju koja plaća naknadu za zbrinjavanje ambalaže) na građane. Protivno prijedlogu Gradonačelnika, cilj bi trebao biti građane nagraditi za odvajanje otpada manjim računima. Sustav naplate prema volumenu trebalo bi ukinuti, napraviti korak u pravom smjeru i krenuti prema naplati po proizvedenom kilogramu otpada. Umjesto da građanima omogući smanjenje cijene, Ivan Čehok se vraća u neka, od Europe odbačena vremena, u sustav kojim se pogoduje „smetlarskom lobiju“.

Možda je sad jasnije zašto u Varaždinu 90% cijene usluge čini naknada za postojanje sustava (cijena obvezne minimalne javne usluge) dok samo 10% cijene čini naplata odvoza i zbrinjavanja. Kada bi Varaždinci uspjeli potpuno razdvojiti otpad i ne bi ništa predavali na zbrinjavanje, računi bi im praktično ostali isti. Ni u kojem trenutku se sustav nije pokušao ustrojiti na način da se primijeni načelo „onečišćivač plaća“ i da se nagrađuje što veća količina recikliranog otpada.

Varaždin je u proteklih nekoliko godina značajno povećao udio odvojenog otpada, no još nije dostigao zacrtanu količinu (50%=2020). Stoga je potrebno poticati prakse koji će dovesti do tog cilja. Prijedlog Gradonačelnika ne vodi u tom smjeru. Kako je njegovo koketiranje s MBO zadnji puta završilo, još se svi dobro sjećamo.

Platforma „Budimo grad“ uskoro će iznijeti konkretne prijedloge kako Varaždin može postati hrvatski lider u reciklaži i zaštiti okoliša.