Novi prijedlog spaljivanja gradskog novca

Novi prijedlog izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima još je jedan u nizu odluka kojim se novac građana Varaždina baca u vjetar. U platformi „Budimo grad“ smatramo da je uloga grada osigurati građanima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijoj cijeni, uz što manje uplitanje grada u organizaciju i izvedbu usluge.
Ideja da se organizacija i izvedba komunalnog linijskog prijevoza putnika povjeri „Čistoći“, pogrešna je na mnogo razina.

Prije svega, u odluci nedostaje bilo kakva analiza utjecaja odluke na kvalitetu i cijenu usluge i ukupan trošak za gradski proračun.

Kakav je trošak postojeće koncesije za gradski proračun? Koliki je trošak nabave (najmanje) deset autobusa? Koliki je trošak godišnjeg pogona (najmanje) deset autobusa? Koliku godišnju kilometražu ti autobusi voze? Koliki je trošak (najmanje) deset vozača autobusa? Što će tih deset vozača raditi između pojedinih vožnji? Tko će i kako raditi rasporede? Tko će mijenjati vozače? Tko će održavati autobuse? Tko će osigurati zamjenski autobus kad jedan bude u kvaru? Postoje li alternativne linije javnog prijevoza koje bi osigurale bolji prihod i veću popunjenost? Konačno – tko će sve to platiti?

Smisao dodjele koncesije je upravo u tome da sav rizik i sva briga prijeđu na koncesionara, a da se zadrži nivo usluge pod kontrolom Grada. No, čini se da je zov „nabavke“ autobusa, kupovine rezervnih dijelova, zapošljavanja vozača i pratećeg osoblja – jednostavno presnažan.

Umjesto povoljne koncesije, dobit ćemo još jedan Aquacity, još jednu Aquatehniku, još jedan eksperiment koji je osuđen na propast, a sve kako bi se što veći dio kolača zadržao u rukama nesposobnih političara.