Platforma Budimo grad za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja ( goo ) u varaždinske osnovne škole – moguće već 2021

Čini se kako država, unatoč preporukama Europske unije, i dalje nije spremna preuzeti svoju odgovornost da svoje građane pripremi za kvalitetno sudjelovanje u demokratskom društvu. Da je spremna, odavno bi uvela Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) kao predmet, a ne kao međupredmetne teme u okviru svih ostalih nastavnih predmeta. Ipak, neke lokalne samouprave su izradile programe temeljene na Nacionalnom kurikulumu i dobile potrebna odobrenja za uvođenje izbornog programa/predmeta i/ili izvannastavnih aktivnosti GOO-a.

Unatoč predlaganjima da i Varaždin to učini, nije se pokazalo volje u provedbi i implementaciji predmetnog GOO-a u varaždinske OŠ. Premda smo imali najviše iskustva u tome jer je zahvaljujući Društvu Naša djeca Varaždin naš grad bio prvi grad u Hrvatskoj koji je započeo sa svojevrsnim građanskim odgojem i obrazovanjem u neformalnom učenju dječjih i ljudskih prava, građanskih inicijativa i aktivizma za djecu, u aktivnostima imena Dječji forum za prava djeteta (DF). Pokrenut ratne 1992.godine u nazivu je još imao „mir, toleranciju i nenasilno rješavanje sukoba“.

Među prvim gradovima je, 2004.godine, također na inicijativu DND-a, osnovano Dječje gradsko vijeće (DGV). Ono omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu, županiji, na nacionalnoj razini. Prošlo je 28, odnosno 16 od djelovanja DF-a i DGV-a, a gdje smo sad? Jesmo li napredovali i zašto nismo? Napredovali smo utoliko što su DF-i osnovani u svakoj OŠ i okupljaju do 15-tak učenika koji rade na svojim projektima. Mi smatramo da bi SVI UČENICI trebali dobiti potrebna znanja, vještine i stavove kako bi mogli kompetentno djelovati u društvu ljudskih prava i demokracije.

Teret ove odgovornosti u najvećoj mjeri spada na uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne sustave na nivou države, ali budući da postoji mogućnost, i na lokalnoj upravi. Varaždinska županija je ove godine usustavila program GOO-a i osigurala 200.000 kn za početnu fazu uvođenja GOO-a kao izbornog predmeta u županijske škole. Sredstva će u toj fazi biti namijenjena edukaciji učitelja-predavača, a predmet bi mogao biti uveden u škole već sljedeće školske godine. Varaždin dosad nije pokazao interes, a ako i je, on je ostao na razini razgovora i dogovora među pojedincima, dakle, ništa sustavno i ozbiljno.

Platforma Budimo grad zalaže se za što skorije uvođenje GOO-a u škole kao izbornog predmeta u fazama:

– da se iskoriste znanja i iskustva učitelja/voditelja DF-a, DGV-a i drugih stručnjaka na području ljudskih ( i dječjih) prava, medijske i financijske pismenosti, zdravstva i dr. te se hitno pristupi izradi programu/kurikulumu, priručnicima i materijalima (s lokalnim sadržajima)

– da se održe edukacije edukatora-predmetnih učitelja

– da se GOO, po mogućnosti, implementira u školske kurikulume od sljedeće školske godine, a najkasnije šk.god. 2022./2023.

– ako se ne postigne rok od sljedeće godine, Grad Rijeka besplatno ustupa sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.

( https://www.rijeka.hr/…/gradanski-odgoj-obrazovanje/ )

U prvoj fazi troškovi uvođenja GOO-a sveli bi se na troškove edukacije minimalno osmero učitelja, a prihvatimo li riječki model, troškovi izrade novih priručnika i drugih potrebnih materijala za rad učenika ( s prilagođenim lokalnim temama i primjerima) svedeni su na minimum.