Prometna politika grada – fokus na funkcionalna i održiva rješenja u službi građana

U Varaždinu, kao i u većini urbanih sredina, prometni problemi nastaju kao posljedica infrastrukture koja je građena prije 50 i više godina, i koja se ne može suočavati s naglim povećanjem broja motornih vozila.

Prometna politika platforme Budimo grad zasnovana je na europskim smjernicama Održive urbane mobilnosti koja u svom predgovoru kaže:

„U svijetu koji se brzo mijenja, sretni smo što vidimo kako se povećava angažman lokalnih vlasti i dionika ka čistijoj i održivijoj urbanoj mobilnosti. Smanjivanje prometa direktno je povezano sa smanjenjem zagađenja zraka i buke, prometnih zagušenja i nesreća, a istovremeno povećanje kvalitete života u našim gradovima prioritet je mnogih gradonačelnika. Danas više no ikad, svi trebamo bolje uvjete za hodanje i biciklizam, učinkovit javni i zajednički prijevoz, multimodalne čvorove, a sve podržano pametnim digitalnim rješenjima. Najbolji način da se to dogodi je kombiniranje sjajnih ideja i inovativne mjere uz političku potporu i uključivanje ljudi kroz sveobuhvatno planiranje mobilnosti…“

Za razliku od dosadašnjeg rješavanja problema, koji je bio usredotočen na promet, želja nam je napraviti pomak uz fokus na korisnike, nas građane, dok objekt planiranja više ne smije biti protočnost prometa i njegova brzina već dostupnost i kvaliteta života, što osobito uključuje socijalnu jednakost, kvalitetu zdravlja i okoliša te ekonomsku održivost. Planiranje budućih prometnih rješenja mora uključivati sve dionike kroz transparentan i participativan pristup. Povećanje atraktivnosti nemotoriziranih oblika prometovanja, njegova sigurnost i implementacija pametnih e-rješenja bit će okosnica ove Prometne politike.

Svaki je razvoj potrebno oblikovati kroz analizu stanja. Takvu analizu stanja za naš grad je dao projekt „City Walk“. Njime su kao osnovni nedostatci stanja urbane mobilnosti detektirani nepropisno parkiranje, loše stanje pješačke infrastrukture, nedovoljno razvijena biciklistička mreža, veliki broj krađa bicikla, loše stanje javnog prijevoza, prometna zagušenja na prilazima gradu, kratkoročno parkiranje u blizini škola, neodgovarajuće određene kategorije parkirališnih zona…

Stoga će platforma Budimo grad u svojim nastojanjima za poboljšanje mobilnosti posebnu pažnju posvetiti:

1. Povećanju sigurnosti pješaka
2. Razvoju biciklističke mreže i sigurnosti biciklista/bicikla
3. Razvoju učinkovitog javnog prijevoza
4. Edukacija mladih
5. Rješavanju problema motoriziranog prometa u mirovanju (parkiranje)
6. Poboljšanjima cestovne infrastrukture

Prijedloge kojima bi platforma Budimo grad nastojala riješiti nagomilane prometne probleme dat ćemo u našoj Prometnoj politici, koja će se fokusirati na funkcionalna i održiva rješenja svake od navedenih točaka.