Režekova – korak naprijed, dva koraka natrag

Grad Varaždin uputio je poziv građanima na davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga za izmjenu postojećeg stanja prometne signalizacije uvođenjem jednosmjernog prometa u Ulici Ive Režeka. Građanska platforma „Budimo grad“ pozdravlja ovakav način komunikacije s građanima i nadamo se kako će ubuduće Grad više komunicirati s građanima kod donošenja ovakvih, ali i drugih odluka. Smatramo da prije svega svoje mišljenje trebaju dati stanari u Režekovoj ulici, ali željeli bi istaknuti sljedeće vezano za ovaj prijedlog.

Preduvjet za argumentiranu raspravu je objava svih relevantnih informacija o ovom prijedlogu. Pošto nije objavljen elaborat, nije jasno zašto Grad predlaže uvođenje jednosmjernog prometa, što se time želi postići, zašto se uvode nova parkirna mjesta samo cca. 200m od podzemne garaže čiji kapacitet ionako nije popunjen, da li će parkirna mjesta biti besplatna ili uz naplatu, da li će parkirna mjesta biti u funkciji zadovoljavanja potreba stanovnika iz Režekove ulice, itd. Bez ovih informacija nije moguće ocijeniti što će se dobiti s uvođenjem jednosmjernog prometa i novim parkirnim mjestima, da li su ona uopće potrebna, te kako će se riješiti problem parkiranja stanara u Režekovoj ulici.

Nadalje za planiranje prometnica potrebno je sagledati cjelokupnu prometnu situaciju na planiranoj prometnici kao i izvan nje, sagledati sve učesnike u prometu, vodeći računa o hijerarhiji, pri čemu najveću brigu treba voditi o pješacima, zatim o biciklistima, pa na kraju o motoriziranom prometu. Nažalost, ovaj prijedlog nove prometne regulacije u Ulici Ive Režeka uglavnom vodi brigu o motoriziranom prometu (ponajviše o onom u mirovanju), nešto malo o pješacima, dok su biciklisti ponovo zaboravljeni. Zato bi bilo preporučljivo da se Grad kod ovakvih planiranja posavjetuje i s udrugom Varaždinski biciklisti, kako bi se u Varaždinu i biciklistička infrastruktura poboljšala, za koju na žalost u zadnje vrijeme nije bilo stručnih izvedbi.

Prema navedenom predlažemo da Grad uz ovakve pozive građanima:
• jasno definira razlog za izmjenu postojećeg stanja prometne signalizacije i što se time želi postići;
• kao podlogu za raspravu javnosti dostavi na uvid elaborat i čitkiji plan, kako bi građani dobili jasniji uvid planiranih promjena.

https://varazdin.hr/…/organizacija-prometa-i-parkiranja-re…/