Tajming je sve

Naše su institucije spore, ali u svojoj sporosti nekad pogode prvoklasan tajming. Tako je i danas, postupajući po prijavi koju su članovi današnje platforme „Budimo grad“ podnijeli još u prosincu 2019. godine, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo odluku da se protiv Ivana Čehoka pokrene postupak.

U tom postupku, za koji je Ivan Čehok višekratno medijima lagao da je obustavljen, utvrđivat će se je li Ivan Čehok bio u sukobu interesa, kad je Gradskom vijeću predlagao sklapanje nagodbi s firmama Davora Patafte, koji prijedlozi su kulminirali prihvaćanjem „Integralne nagodbe“ u srpnju 2020.

Kako se tim nagodbama izravno poboljšava Čehokova pozicija u kaznenim postupcima koje protiv njega vodi USKOK, sumnja se da bi Čehok na štetu Grada Varaždina ostvarivao korist za sebe. Ma, ne bi on…..

A tajming? Taman da građane pred lokalne izbore podsjeti s kime imaju posla te da postoji mogućnost izbora.