Tko laže, mora imati dobro pamćenje, ili kako smo (ponovno) uhvatili gradonačelnika da laže

Da gradonačelnik Varaždina laže više i nije neka tajna. Sjetimo se samo njegovih lažnih i anonimnih profila i stranice Varaždinci za Čehoka. U vrijeme predizborne kampanje 2017. godine Ivan Čehok je za lokalni portal ustvrdio “ja, iskreno, ne znam tko je iza ove stranice”. Nakon što je u ljeto 2020. godine dokazano da uređuje profil “Varaždinci za Čehoka“, novinarki Jutarnjeg je bez ikakvog srama odgovorio “Možete mi samo još reći gdje sam ja tvrdio da nikada nisam imao veze s tom stranicom?”

ANINA ULICA – LAŽI I OBMANE NA PRIMJERU REKONSTRUKCIJE JEDNE GRADSKE ULICE
Nije to ni prva, ni jedina laž. Za našeg gradonačelnika slobodno možemo reći da je svaka treća riječ laž. Lista je predugačka, pa ostanimo samo na Aninoj. Na objavi o Aninoj ulici (vidi KOMENTAR 2) dokazali smo kako je gradonačelnik lagao javnost. Dok je tvrdio da je staza u Aninoj napravljena po pravilima struke, ZNAO JE DA JE PROJEKT IZVEDEN PROTUZAKONITO I PROTIVNO PRAVILIMA STRUKE. Zašto? Zato jer je to utvrdila inspekcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH. A grad je dobio taj dokument.

I tako je priča o Aninoj dobila svoj nastavak. Jer gradonačelnik je odlučio odigrati kao i inače – sakriti dokumente i nalaz inspekcije koji ga kompromitiraju od očiju javnosti. I zato je Grad odlučio ignorirati zahtjev koji je Udruga VBS podnijela 15. lipnja 2020. godine. U tom zahtjevu udruga je tražila niz dokumenata vezano uz Aninu ulicu, uključujući i nalaz inspekcije, sve izvedbene projekte Anine ulice koje je izradio LABOS d.o.o, informacije o izvođačima radova, koliko im je plaćeno (i projektantima), da li je tražena suglasnost PU Varaždinske za projektno rješenje biciklističke staze itd.

Grad Varaždin niti do danas nije dostavio sve tražene dokumente na koje javnost ima pravo, tvrdeći da ih ne posjeduje. Ono što gradonačelnik Ivan Čehok međutim ne zna, da smo u međuvremenu došli do dokaza da Grad ima tražene dokumente. Drugim riječima, uhvatili smo gradonačelnika u laži.

FOTO 1

Nakon zahtjeva udruge za dokumentacijom u lipnju 2020. godine, Grad Varaždin donio je odluku koja se ukratko svodi na sljedeće: tražene dokumente nećemo dati na uvid javnosti – JER IH NEMAMO. Udruga VBS se stoga žalila Povjereniku za informiranje. 8. rujna Povjerenik je prihvatio žalbu kao osnovanu i naložio Gradu da zahtjev riješi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 24. rujna gradonačelnik je ponovno odbacio zahtjev, tvrdeći da Grad ne posjeduje traženu dokumentaciju. Niti nakon što je Povjerenik ponovno tražio od Grada da postupi po Zakonu, Grad nije udovoljio zahtjevu, tvrdeći da nema traženu dokumentaciju.

Međutim, ono što gradonačelnik i njegovi suradnici nisu znali, jest da je u međuvremenu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo inspekcijski nalaz Udruzi VBS. A u inspekcijskom nalazu se nalazi i dokaz da Grad ima traženu dokumentaciju.

FOTO 2

I što možemo saznati iz inspekcijskog nalaza Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture: da je u ime Grada privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam, i zaštitu okoliša g. Roberto Krajcer dostavio Ministarstvu cjelokupnu projektnu dokumentaciju na temelju koje su izvršeni radovi rekonstrukcije Anine ulice. U nalazu je čak priložen i screenshot maila kojim se šalju izvedbeni projekti Ministarstvu, zajedno s prilozima. ISTIM ONIM PRILOZIMA KOJE JE UDRUGA VBS TRAŽILA OD GRADA VARAŽDINA!


A što piše u rješenju koje je potpisao gradonačelnik Ivan Čehok 24. rujna 2020. godine, a kojim je odbijen zahtjev udruge za navedenim dokumentima: „U provedenom postupku utvrđeno je da Grad Varaždin ne posjeduje tražene informacije te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja… riješeno kao u izreci ovog Rješenja“.


I Povjerenik za informiranje u rješenju od 15. prosinca 2020. godine u kojemu se ponovno traži od Grada da poštuje zakon zaključio je sljedeće:

„…tijelo javne vlasti zapravo svojim očitovanjem potkrepljuje činjenicu da neke od traženih informacija ima u posjedu…“. Nadalje, povjerenik je zaključio kako po logici stvari proizlazi „da bi Grad Varaždin informacije u pogledu kojih je u konkretnom slučaju odbacio zahtjev morao imati u svom posjedu kao gotove i izrađene informacije.“

Drugim riječima, i povjerenik za informiranje je zaključio kako ova gradska vlast laže.


Sada postavlja se pitanje:

• da li je pročelnik Roberto Krajcer lagao gradonačelniku i tvrdio da Grad nema traženu dokumentaciju, iako je ima? • Ili je gradonačelnik Ivan Čehok rekao g. Krajceru da se navedena dokumentacija ne smije dati javnosti na uvid jer bi se vidjelo da je lagao? I ako je ovo slučaj, da li je g. Krajcer bio dovoljno lukav da traži napismeno od gradonačelnika nalog da postupi protuzakonito? Jer ako nije, i ako se očitovao da Grad nema ovu dokumentaciju (iako je ima), onda je napravio tešku povredu službene dužnosti (prema Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

FOTO 3

LAŽLJIVAC SE KAŽNJAVA TIME, DA MU SE NE VJERUJE NITI TADA KAD GOVORI ISTINU
Slučaj Anine ulice najbolji je primjer netransparentnosti rada i laži gradonačelnika Ivana Čehoka i aktualne gradske vlasti. Kroz izigravanje i kršenje odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, ova vlast skriva od javnosti nezakonit, nestručan i neodgovoran rad. Iako smo o tome znali i ranije, sada na slučaju Anine ulice imamo i dokaz kako Ivan Čehok krši navedeni zakon, te laže i obmanjuje građane da Grad nema dokumentaciju na koju javnost ima pravo uvida.