Trakošćanska_1

Dragi Varaždinci,

javilo nam se par zabrinutih građana koji su nam poslali današnje fotografije Trakošćanske ulice. Iz fotografija je vidljivo da se priprema teren za proširenje parkirališta preko puta ljekarne, prema prvobitnom prijedlogu Grada, a nauštrb zelenih površina. Iskolčenje koje je napravljeno daje zaključiti da radovi samo što nisu započeli.

Ne možemo vam opisati koliko nam je žao što se ide u navedenu realizaciju kada zaista postoje i drugi načini rješavanja problema parkiranja u Trakošćanskoj, a koji ne smanjuju zelene površine u tom kvartu, te unaprijeđuju kvalitetu života! U suradnji sa stručnjacima i sami smo predložili nekoliko takvih rješenja.

Također nas žalosti što je izostalo stvarno savjetovanje s javnošću tako da u proces budu uključeni svi ili većina stanara.

Dragi sugrađani, u redu je ako ste vi zaista pristali na ovakav prijedlog i smatrate da će na najbolji način riješiti problem u vašem kvartu.

Ako niste, znajte da ste jedini koji ovo možete zaustaviti!