Ulaganje u razvoj lokalnog obrtništva i malog poduzetništva – korak prema revitalizaciji grada na mala vrata

Od ukupnog broja poduzetnika u Varaždinu, više od 90% njih ulazi u kategoriju malih poduzetnika. Nažalost već godinama promatramo kako mali obrti propadaju, a poslovni prostori u gradu zjape prazni. Razlozi za to leže u mnogočemu na što se lokalno ne može utjecati, već su posljedica širih gospodarskih, ekonomskih i drugih prilika, no smatramo da grad određenim mjerama može poduzetnicima olakšati poslovanje i otvaranje novih gospodarskih subjekata. Prvenstvena uloga grada u gospodarstvu je osiguravanje pozitivne poduzetničke klime, odnosno što povoljnijeg ekosustava za poslovanje.

To se može postići:

• depolitizacijom, transformacijom i smanjenjem javne gradske uprave koja mora postati profesionalni servis građanima i poduzetnicima

• rad gradske uprave i svih njenih tijela potrebno je mjeriti i evaluirati
• efikasnost javne uprave mora se povećati digitalizacijom i automatizacijom

• nekorištene gradske poslovne prostore potrebno je staviti u funkciju ili prenamijeniti

Navedene promjene otvorile bi prostor za:

• smanjivanje parafiskalnih nameta poput spomeničke rente i vodnog doprinosa koji opterećuju poduzetnike, a troše se u potpuno netransparentno

• smanjivanje administrativnih zahtjeva prema poduzetnicima koji moraju biti svedeni na minimum
• poticanje zapošljavanja teško zaposlivih skupina (soc. poduzetništvo)

Svjedoci smo da se razne potpore ili pomoći dodjeljuju i subjektima koji su nekonkurentni, prezaduženi ili u stečaju. Ne smiju se javnim novcem opetovano financirati propali privatni poslovni poduhvati.

Dijeljenje bespovratnih sredstava „šakom i kapom“ samo da bi se zadovoljila forma i stekle simpatije je dugoročno štetno, narušuje tržišnu ravnopravnost i otvara prostor pogodovanju i zlouporabi javnog novca. Nužno je uspostaviti sustav potpora kojim se sredstva racionalno usmjeravaju sukladno stvarnim potrebama, a potiče se inovativnost, primjena znanja i osuvremenjivanje poslovanja.

Financijske potpore smislene su samo ako prate obrtničko i poduzetničko ulaganje u poslovanje i kapitalna sredstva za rad i obavljanje svoje djelatnosti i to u situacijama kad se doprinosi modernizaciji i edukaciji, te povećanju kapaciteta i konkurentnosti, a pritom te mjere moraju biti praćene, analizirane i vrednovane.

Grad može stipendiranjem učenika i studenata utjecati na nedostatak deficitarnih zanimanja i obrtničkih struka. Uz to su usko vezani i vrtićka skrb i daljnje osnovnoškolsko obrazovanje, kao i srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Tome svakako pridonosi i uređena infrastruktura grada, poput javnog prijevoza i parkiranja, ali i povoljnije opcije stambenog zbrinjavanja za mlade.

Više i opširnije o temi, predstavit ćemo u svojem programu!