Za transparentno financiranje i uklanjanje političkog utjecaja na lokalne medije

Politička kontrola nad lokalnim medijima sprečava objektivno informiranje, neovisno novinarstvo lišeno političkog utjecaja i detekciju problema na lokalnoj razini. Lokalni mediji se često koriste kao poluga za širenje utjecaja političke opcije koja je trenutno na vlasti. To olakšava zloupotrebu i korupciju gradske vlasti. Sprega političara i lokalnih moćnika dovela je do toga da privatni interes prevladava nad javnim.

Zloupotrebu medija moguće je oslabiti ako se Gradu i gradskim tvrtkama zabrani isplata donacija medijima, a zakup oglasnog prostora i “izvještavanja” javnim novcem strogo ograniči i regulira. Medijski prostor financiran iz gradskog proračuna ne smije biti privatni kanal komunikacije gradske vlasti i partnera, već neovisan, objektivan i svima dostupan servis.

Platforma Budimo grad zalagat će se za promjenu regulative i načina financiranja lokalnih medija. Time će se poboljšati položaj novinara u lokalnim medijima i smanjiti pritisci „lokalnih šerifa“ na neovisno novinarstvo.