Zaštita mentalnog zdravlja Varaždinaca

Korona je, osim tjelesnog, značajno ugrozila i naše psihičko zdravlje. Neizvjesnost, strah od oboljevanja, razdvojenost od dragih ljudi, mjere ograničavanja kretanja i ekonomska nesigurnost većinu su nas učinili tjeskobnima, no kod nekih su pokrenule mnogo ozbiljnije probleme mentalnog zdravlja koji bi se mogli zadržati duže vrijeme (depresija, posttraumatski stres i ovisnosti). Potresi su dodatno pojačali osjećaj gubitka kontrole i već prisutan osjećaj nesigurnosti. Psihičko zdravlje narušeno je kako starijoj populaciji, tako i mladima koje se otrgnulo od zdravih i njima prirodnih oblika ponašanja.

Rezultati istraživanja “Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj” u kojem su sudjelovali srednjoškolci i iz našeg grada, pokazuju da svaki peti srednjoškolac ima ozbiljne znakove depresivne simptomatologije i stresa, gotovo trećina pati od simptoma anksioznosti, a svaki sedmi najmanje jednom u životu ozbiljno je razmišljao o počinjenju samoubojstva. I sve to prije korone i preseljenja u virtualni svijet iz kojega smo ih nekada htjeli iščupati. Zabrinjava podatak da je u Varaždinskoj županiji u 2020. godini počinjeno ili se pokušalo počiniti ukupno 62 samoubojstva, što je za 13% više u odnosu na 2019. godinu.

Je li Varaždincima dostupna adekvatna stručna pomoć za očuvanje mentalnog zdravlja i prevenciju ozbiljnijih psihičkih problema sada kada je to najpotrebnije?

Osim stručnjaka u zdravstvenom i odgojno – obrazovnom sustavu, u Varaždinu postoji nekoliko udruga i ustanova koje se bave mentalnim zdravljem pojedinih skupina građana.

Međutim, smatramo da njima nisu pokriveni svi problemi niti iskorišteni svi kapaciteti.

Nema dovoljno savjetovališta za adolescente i njihove roditelje, za roditelje koji prolaze visokonfliktne razvode i njihovu djecu, preventivnih programa i grupa samopomoći, dva kluba liječenih alkoholičara nisu dovoljna, nedostatna je psihološka pomoć za problem nasilja u obitelji te za starije osobe. Osim toga, građani o postojećim oblicima pomoći nisu primjereno informirani jer nema jedinstvenog informativnog mjesta o svim uslugama pomoći koje su dostupne.

Moramo inzistirati na poboljšanju dostupnosti i kvalitete usluga psihosocijalne podrške za građane u riziku i Grad tu mora preuzeti veću odgovornost!

Platforma Budimo grad želi da naš grad postane humaniji i zdraviji grad te će se zalagati za:

1. Bolju suradnju Grada i postojećih savjetovališta (utvrditi njihove potrebe te im adekvatno pomoći kako bi psihološka pomoć bila održiva i dostupnija).

2. Osnivanje novih savjetovališta i njihove mreže kojom bi se bolje koordinirali programi i usluge, kao i angažiranje više stručnih timova za provedbu terapijskih i preventivnih aktivnosti u školama i vrtićima te za probleme starijih osoba.

3. Osnivanje socijalnog vijeća Grada u kojem će biti predstavnici strukovnih udruga, CZSS, civilnog sektora, HZJZ, Crvenog križa, zdravstvenog sustava, škola i vrtića te Grada, a koje će najmanje svake dvije godine izraditi socijalni plan za grad Varaždin.

4. Uspostavljanje suradnje između Grada i Županije koja je nužna da se projekti ne bi preklapali i na taj se način gubili dragocjeni resursi.

5. Kvalitetnije informiranje građana o programima i uslugama (putem web stranica Grada i tiskanjem „vodiča“)

6. Veću transparentnost socijalnih programa, jer se socijalni programi često ne gledaju kao prioritetni te se sredstva namijenjena za njih neopravdano usmjeravaju u druge svrhe.