Trebamo li ovakvo Gradsko vijeće?

Gradsko vijeće pazi na zakonitost rada gradonačelnika i njegovih zamjenika. Ono je tu da bude moderator samovolji izabranih “šerifa”, da pazi kako se troše javna sredstva i kako se upravlja javnom imovinom. Aktivni i spremni članovi gradskog vijeća mogu onemogućiti brojne zloupotrebe ovlasti gradonačelnika te na iste upozoriti javnost.

No, čemu smo svjedočili posljednje četiri godine? Članu vijeća koji je u njega ušao samo kako bi promovirao vlastite interese i spasio se zatvora. Člana vijeća koji je prigodno “morao na WC” kad se odlučivalo o stotinama milijuna kuna. Članove vijeća koji su okrenuli leđa biračima i strankama u zamjenu za posao za sebe ili članove obitelji. Vijeće koje je na svojoj posljednjoj sjednici “maznulo kaj se maznuti stigne” i otišlo sa scene. Uz iznimku dva – tri vijećnika, vijeće koje nije imalo pojma o kompleksnim temama na dnevnom redu. Jedno posve bespotrebno vijeće koje je poslužilo kao smokvin list gradonačelniku.

Svjedočili smo predsjedniku gradskog vijeća koji je tolerirao sramotna vrijeđanja kolega vijećnika i drugih građana. Svjedočili smo gradonačelniku i njegovom zamjeniku s rječnikom iz najgore seoske krčme. Svjedočili smo jednoj običnoj sramoti za ovaj grad.

Izbori će biti 16. svibnja. Drago nam je da smo u našoj platformi okupili ljude koji su sve ono što prethodno vijeće nije bilo. Sposobni, ostvareni, obrazovani ljudi koji će u idućem mandatu varaždinskog Gradskog vijeća pokazati da se može i mora mnogo bolje!