Ujednačavanje subvencioniranje vrtića roditeljima, bez obzira bili vrtići gradski ili privatni

Lokalna uprava i samouprava obavezna je osigurati redoviti program ranog i predškolskog odgoja za svu djecu zainteresiranih roditelja i zakonskih skrbnika/staratelja s njezinog područja, kao i (za roditelje i zakonske skrbnike/staratelje besplatan) program predškole za potpuni obuhvat djece u godini prije polaska u osnovnu školu.

Grad Varaždin kao osnivač ustanove DV Varaždin, nema dovoljno prostornih kapaciteta te koristi usluge vrtića kojima su osnivači fizičke, druge pravne osobe ili vjerske zajednice. Iako svi zaposleni građani uplaćuju (prirez) u gradski proračun po istim kriterijima, u podjeli sredstava Grad Varaždin je do sada diskriminirao privatne i vjerske osnivače dječjih vrtića s nižom ekonomskom cijenom rada od dječjeg vrtića kojem je osnivač Grad. Uz to je diskriminirao i sve korisnike programa privatnih i vjerskih dječjih vrtića, zbog čega su korisnici trebali za iste programe i isti pedagoški standard plaćati veću cijenu usluga, pri čemu Grad Varaždin uporno negira usvojiti jednako pravo sufinanciranja za sve korisnike redovitog predškolskog programa. Uz to potrebno je izraditi kriterije solidarnosti tj. višeg sufinanciranja cijene predškolskih programa za socijalno ugrožene obitelji s djecom predškolske dobi.

Stoga se zalažemo za jednako subvencioniranje roditelja i zakonskih skrbnika/staratelja djece polaznika programa predškolskih ustanova kao i programa organiziranih prema zakonu o dadiljama, bez obzira jesu li djeca polaznici dječjeg vrtića kojem je osnivač Grad, privatna i pravna osoba ili vjerska zajednica. Također ističemo kako je neophodno transparentno objaviti i poštivati i principe solidarnosti, ali s jasnim kriterijima na području cijeloga grada, a ne kao do sad, na razini pojedine ustanove-vrtića.