Protuzakoniti rad Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, svojim je protuzakonitim radom u probleme doveo partnere koji analize moraju provoditi u akreditiranim laboratorijima.

Gradski bazeni Varaždin i Hotel Trakošćan imaju zakonsku obvezu jednom mjesečno u akreditiranom laboratoriju provesti ispitivanje zdravstvene ispravnosti bazenske vode. Tri mjeseca to nisu poštovali jer im je Zavod pružio protuzakonitu uslugu, a da ih o tome nije obavijestio.

Varkom ima obvezu vršiti ispitivanje vode za ljudsku potrošnju na svojim vodocrpilištima, a analize moraju provesti u akreditiranom laboratoriju. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije je i njima pružio uslugu koja nije u skladu sa zakonom, kao i Međimurskim vodama d.o.o., a da o tome nisu obaviješteni. Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz mreže javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda provode isključivo akreditirani laboratoriji. Ovo je zakonska obveza Županije koja to i financira. I ovaj je posao obavljen protuzakonito. Za potrebe ishođenja uporabne dozvole potrebno je dokazati zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, što također treba provesti akreditirani laboratorij.

Proizvođači hrane, zbog svojih sustava kvalitete i zahtjeva kupaca (velikih trgovačkih lanaca) imaju obvezu analize obavljati u akreditiranim laboratorijima. I njima je, bez prethodne obavijesti o statusu neakreditiranog laboratorija, pružena usluga čime su dovedeni u probleme.

Da bi neki laboratorij uopće bio u mogućnosti vršiti analize za potrebe tržišta, potrebno je ishoditi Rješenje o ovlaštenju od nadležnih ministarstava, a osnovni uvjet je akreditiranost laboratorija. Naime, laboratorij Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije od 24. listopada 2020. godine pa sve do 4. veljače 2021. godine nije imao status akreditiranog laboratorija.  Ovakvim postupanjem, pružanjem usluge bez osnovnog zakonskog uvjeta, svi tražitelji usluge dovedeni su u zabludu. Svima njima pružena je protuzakonita i neadekvatna usluga, a koja je i naplaćena.

Mislite li da je netko razriješen ili da je, zbog propusta u radu, nesavjesnog, neodgovornog i protuzakonitog rada netko dao ostavku? Ne, nije. Ništa se nije dogodilo. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, g. Marin Bosilj, kadar je HDZ-a, kadar Anđelka Stričaka. Župan Čačić ne želi prejudicirati krivnju, usprkos brojnim protuzakonitostima u radu Zavoda, utvrđenim od strane Ministarstva financija, Ministarstva zdravstva, HZZO-a, Državnog inspektorata i izrečenih mjera, usprkos samog priznanja ravnatelja koji se jasno očitovao da nije provodio zakon. Čačić je još u listopadu 2019. godine izjavio da će biti razrješenja ako je u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije bilo nepravilnosti. Nepravilnosti ima mnogo, utvrđene su, ali modus operandi ove korumpirane političko – klijentelističke ekipe je: nisu važne štete, neka sve propadne, glavno da smo mi na vlasti.

Bismo li mi, građani ove zajednice, trebali imati povjerenja u stavove i postupanja ustanove od izuzetnog javnog značaja i vjerovati u dobre i ispravne namjere vladajuće garniture?

Stoga vam, dragi građani, ponavljamo: politička platforma Budimo grad smatra da se politikom mogu baviti samo ljudi čija čast, integritet i moralnost ni na koji način nisu dovedeni u pitanje i da samo takvi ljudi mogu promijeniti ukupan dojam koji građani imaju prema političarima kao svojim službenicima.

Linkovi:

https://bit.ly/3u6ogD9

https://bit.ly/3wnwnNJ