Registar javne nabave

Javna nabava jedan je od glavnih izvora korupcije u Hrvatskoj. Radi bolje efikasnosti i transparentnosti rada gradske uprave, te sprečavanja korupcije potrebno je ustrojiti sustav potpunog upravljanja javnom nabavom i učiniti postupke u cijelosti pristupačnim zainteresiranoj javnosti. Platforma Budimo Grad zalaže se za izradu objedinjenog registra javne nabaveza Grad Varaždin dostupnog na web stranici Grada koji omogućuje potpuni uvid u ugovore, narudžbenice i račune, kako za Grad, tako i za sva gradska poduzeća i institucije. Pri tome uz postupke javne nabave koji su zakonom propisani predmet javne objave, mislimo i na one male vrijednosti do 20.000 kuna, kao i postupke jednostavne nabave do 200.000 (robe i usluge), odnosno do 500.000 kuna (radovi) za koje ne postoji obveza objave. Time bi se na jednome mjestu objedinilo sve što se trenutno već uredno i u skladu s propisima objavljuje (te se još i proširilo), no s obzirom na raštrkanost po web-stranicama svih spomenutih pravnih osoba, nije pregledno te građanima smanjuje dostupnost i otežava pronalazak traženih informacija.

Aplikacija treba biti što jednostavnija za pristup i korištenje. Njome se treba omogućiti pretraga putem upisivanja pojma ili odabira ključne riječi te uvid u svaki ugovor, narudžbenicu i račun klikom na dokument. Na ovaj način bi se građanima omogućilo praćenje određenog postupka nabave, od kreiranja narudžbenice do ispostave računa, uz samo jednu pretragu. Registar javne nabave grada, gradskih poduzeća i institucija smatramo samo jednim od važnih koraka prema potpunoj transparentnosti gradskih financija.

Primjer kako izgleda registar javne nabave možete vidjeti na stranicama grada Svete Nedjelje.

https://registar.grad-svetanedelja.hr/

https://registar.grad-svetanedelja.hr/?raspored=1

https://registar.grad-svetanedelja.hr/?fakture=1