Povodom svjetskog dana okoliša

Prije 49 godina na Stockholmskoj konferenciji o okolišu ustanovljen je Svjetski dan okoliša koji se obilježava 5. lipnja. Tema Svjetskog dana okoliša 2021. je “Obnova ekosustava”, kao početak UN-ove “Dekade ekosustava”. Obnova ekosustava može imati razne oblike: uzgoj drveća, ozelenjavanje gradova, preoblikovanje vrtova, promjena načina prehrane ili čišćenje rijeka i obala. Živimo s generacijom koja se može i želi pomiriti s prirodom.

Što je obnova ekosustava?

Obnova ekosustava čini svaki postupak pomaganja oporavka degradiranih ili uništenih ekosustava, ali i očuvanja ekosustava koji su još uvijek netaknuti. Zdraviji ekosustavi, s bogatijom biološkom raznolikošću, donose veće koristi poput plodnijeg tla, većih prinosa drva i povećanja ukupnog ribljeg fonda, te smanjenje količine stakleničkih plinova.

Obnova se može dogoditi na mnogo načina – na primjer aktivnom sadnjom ili uklanjanjem pritisaka na ekosustav kako bi se priroda mogla sama oporaviti. Nije uvijek moguće i poželjno vratiti ekosustav u prvobitno stanje. Još uvijek trebamo poljoprivredno zemljište i infrastrukturu na zemljištu koje je nekada bilo šuma, a ekosustavi se, poput društava, moraju prilagoditi promjenjivoj klimi.

Sve vrste ekosustava su obnovljive, uključujući šume, obradiva zemljišta, gradovi, rijeke, močvare i mora. Inicijative za obnovu može pokrenuti gotovo svatko, od vlada i razvojnih agencija do poduzeća, zajednica i pojedinaca jer su uzroci degradacije brojni i različiti, a mogu imati utjecaja na različitim razmjerima.

Stoga je i pred nama, građanima ovog lijepog baroknog grada, dekada brige za okoliš. Svatko može napraviti mali korak u tome… on počinje onog trenutka kada selektiramo otpad na kućnom pragu, kada glomazni otpad odvezemo u reciklažno dvorište, kada upozorimo na onog tko se nemarno odnosi prema okolišu, bilo da ga onečišćuje otpadom, ili nedozvoljenim ispuštanjem u zrak ili vode, kada koristimo šume bez njenog uništavanja ili kada u akciji „Posadi drvo ne budi panj“ posadimo prvo drvo.

Stoga će se platforma Budimo grad aktivno zalagati za obnavljanje ekosustava, kako kroz djelovanja svojih vijećnika, ali i pomaganjem u svakoj akciji očuvanja okoliša.

Svjetski dan zaštite okoliša