Uhljebi, produžite dalje

Naša platforma na lokalne je izbore izašla s ciljem da se u Varaždinu pokrenu stvarne promjene u načinu upravljanja gradom. Od naših simpatizera nismo dobili mandat podijeliti fotelje i nastaviti, do sada uobičajenu, politiku grabeža plijena. Da su to željeli, svoj bi glas dali dosadašnjim nositeljima vlasti.

Iz tog razloga, ponovo naglašavamo da od svih političkih opcija koje su ušle u Gradsko vijeće Grada Varaždina očekujemo da u razgovorima o formiranju većine unutar Gradskog vijeća poštuju načelo rada u javnom interesu i zatome želju za zbrinjavanjem svojih članova na pozicije u gradskoj upravi ili gradskim firmama.

Članovi naše platforme ne polažu pravo na pozicije u nadzornim odborima ili na zapošljavanje u gradskim firmama. Ništa manje ne očekujemo od političkih opcija koje žele našu podršku u Gradskom vijeću.

Većina koja bi bila kreirana političkom trgovinom na opisani način, nije većina u kojoj ćemo sudjelovati.