Što su prvi koraci?

Nevenom Bosiljem o budućoj suradnji u Gradskom vijeću. Gradonačelnik Bosilj prihvatio je kao temelj naše suradnje Manifest o dobrom upravljanju Gradom.

Manifest deklarira osnovne političke i društvene vrijednosti koje su preduvjet novog načina vođenja politike i dobrog upravljanja najvrjednijim javnim dobrom koje imamo, a to je naš Varaždin.

Odgovornost, transparentnost, građanska participacija i učinkovitost rada gradske uprave će onemogućiti prevladavanje privatnog interesa nad javnim te omogućiti da građani ponovno steknu povjerenje u gradsku vlast.

Naša potpora novom gradonačelniku dana je radi ostvarenja sljedećih ciljeva do početka 2022. godine:

– Transparentnosti poslovanja i trošenja novca u Gradu Varaždinu i pravnim osobama u kojima je Grad osnivač.

– Postavljanja najmanje dvije mjerne stanice za mjerenje kvalitete zraka kojima će u realnom vremenu građani imati otvoren pristup prikupljenim podacima.

– Donošenja odluke o načinu uvođenja participativnog proračuna od 2022. godine.

– Revizije poslovanja Grada i pravnih osoba u kojima je Grad osnivač ili član, unatrag četiri godine.

– Preoblikovanja trgovačkih društava, ukidanja ili smanjenja nadzornih odbora i naknada.

– Smanjenja upravnih vijeća ustanova i naknada u istima.

– Imenovanja isključivo stručnih i kompetentnih osoba u nadzorne odbore i upravna vijeća.

– Osiguravanja financijskih sredstava za ugovore o radu na neodređeno vrijeme za učitelje u produženom boravku od 1. do 4. razreda, ako će to dozvoliti epidemiološka situacija, ali najmanje u 1. i 2. razredima.

– Početka uvođenja građanskog odgoja u škole na način da se isti uvede u nastavu u školskoj godini 2022./2023.

– Ponovnog uvođenja treće parkirne zone najmanje za ona mjesta na kojima nije bilo naplate parkiranja ili su spadala u treću parkirnu zonu do 2020. godine.

– Izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća kako bi se osigurala potpuna transparentnost njegovog rada.

– Transparentnosti kod zapošljavanja i imenovanja u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama.

Prije donošenja Proračuna za 2022. godinu dogovorit će se ciljevi koji se imaju realizirati u proračunskoj godini 2022.

Platforma Budimo grad će u budućnosti nastaviti transparentno i otvoreno komunicirati o suradnji s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem i većinom u Gradskom vijeću, o ostvarenim ciljevima, kao i zadacima koje ćemo zajednički odrediti kao prioritete za rješavanje.