“Nebu išlo”

Možemo samo pretpostavljati tko je dao uputu da se na portalu evaraždin objavi “vijest” o tome da će novi direktor “Parkova” biti reformist Željko Bedeković.

Članovi platforme “Budimo grad” nisu sudjelovali u razgovorima na tu temu, niti imaju ikakve informacije da bi g. Bedeković bio kandidat za tu poziciju. Jasno smo istaknuli da naše članove takve pozicije ne interesiraju, jer to nije razlog zbog kojeg su se uključili u politiku. Također, jasno smo istaknuli da se zalažemo da na sva rukovodeća i odgovorna mjesta dođu osobe koje su STRUČNE i imaju odgovarajuće ISKUSTVO na takvim poslovima. Pripadnost nekoj političkoj opciji ne smatramo ZAPREKOM za određenu poziciji, ali još više je ne smatramo kvalifikacijom za određenu poziciju.

Već letimičnim pregledom biografije g. Bedekovića koja je dostupna na njegovom LinkedIn profilu, svatko može vidjeti da je njegovo iskustvo na rukovodećim poslovima skromno. Smatramo da trgovačko društvo u javnom vlasništvu, sa stotinu zaposlenih i prihodom od preko 20 milijuna kuna ipak na svom čelu traži iskusniju osobu.

A više od svega, smatramo da tu osobu ne treba birati između stranačkih ljudi koji nisu uspjeli na izborima, prezivali se oni Runac ili Bedeković, već na transparentnom javnom natječaju na koji će se moći javiti svaka kvalificirana osoba i svoje kompetencije, program i ljudske kvalitete predstaviti nadzornom odboru, skupštini društva, kao i cijeloj varaždinskoj javnosti.

Samo na taj način moći ćemo Varaždinu pokazati da nova gradska vlast nije tek nastavak ranijih politika s drugim licima.