Bez “moralitetnih” problema

Znamo da vam je već dosta silnih konferencija i političkih prepucavanja. I nama je. Slažemo se s vama da su važniji rad i rezultati. Ali moramo se osvrnuti na današnju konferenciju (8. srpnja) NL Ivana Čehoka, na kojoj su govorili Zlatan Avar i Danijela Puškadija.

1. Da, nakon javnih istupa člana NO Čistoće, prof. Strahonje, i bivšeg savjetnika uprave Čistoće, g. Briškog, potpuno je jasno kako je prethodna vlast izazvala ovu krizu namjerno, s ciljem da se posao zbrinjavanja komunalnog otpada namjesti C.I.O.S grupi Petra Pripuza.

2. Ne, nije se radio pritisak na direktora Skrozu da radi nezakonito. Upravo suprotno, kako bi se hitno riješila situacija koju je sam prouzročio svojim nedjelovanjem, gradonačelnik je tražio da se sukladno Zakonu o javnoj nabavi osigura odvoz otpada do 200.000 HRK kako bi se barem privremeno osigurao odvoz otpada. Ovo je bilo nužno radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

3. Da, potrebno je smijeniti direktora Skrozu jer je grubom povredom svoje dužnosti prouzročio štetu Čistoći. Čistoća je jedina komunalna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja nije osigurala kapacitete za odvoz komunalnog otpada, i našla se u situaciji da već sredinom godine nema kamo s otpadom. Osim toga, nakon smjene vlasti direktor Skroza je u više navrata minirao napore novog gradonačelnika za rješavanjem situacije s odvozom komunalnog otpada.

4. Ne, imenovanje v.d. direktora koji bi privremeno vodio poduzeće do provođenja javnog natječaja se ne protivi našem stavu za provođenjem javnih natječaja. U konkretnoj situaciji ga smatramo opravdanim i nužnim kako bi se sačuvala tvrtka Čistoća.

5. Ne, nitko od naših članova nije u vlasničkoj strukturi Saubermachera niti u bilo kakvom sukobu interesa (što je usput rečeno i nemoguće, jer mi nismo lokalni dužnosnici). Platforma Budimo grad smatra kako zbrinjavanje komunalnog otpada MORA ostati u okviru gradske tvrtke, i po mogućnosti treba izbjeći bilo kakve privatne tvrtke u rješavanju ove komunalne usluge.

6. Da, nekolicina nas je bila u Poljani Biškupečkoj. Htjeli smo zajedno s gradonačelnikom uživo vidjeti pretovarnu stanicu i razgovarati sa zabrinutim i dobronamjernim žiteljima (a ne osobama sumnjivog „moraliteta“, kako ih naziva njihova sumještanka Danijela Puškadija). Nismo željeli raditi medijski događaj, nego pokazati mještanima Poljane Biškupečke da smo uistinu zabrinuti i da želimo što brže rješavanje problema.

7. Budimo grad ne šuti. Budimo grad radi i koliko je u našoj moći pomaže da se riješi problem varaždinskog smeća i svi ostali problemi koji tište naše sugrađane. Osim toga, i dalje smo glasni svojim komentarima, prijedlozima i kritikama i na društvenim mrežama.

I za kraj, suštinska razlika između prethodnog gradonačelnika Ivana Čehoka i sadašnjeg Nevena Bosilja kojeg podupiremo je što je prethodna vlast tražila rješenje koje bi što skuplje koštalo građane kako bi se pogodovalo g. Patafti i g. Pripuzu. Mi se zalažemo za najjeftinije rješenje koje građani neće morati dodatno plaćati kako bi se namirili nečiji privatni interesi. Jučerašnji dogovor gradonačelnika Bosilja i ministra Ćorića na tragu je takvog rješenja. Očekujemo da će se u najkraćem mogućem roku sva pitanja razriješiti, te da će javnost biti o svemu u potpunosti obaviještena.