Nema zamjene za komunikaciju

Na dnevnom redu 3. sjednice Gradskog vijeća naći će se i pitanje „Malog placa 2“ u Ulici Vilka Novaka.

Sa žaljenjem moramo primijetiti da je cijela ova priča klasičan slučaj „Dobili smo neke pare, trebamo ih potrošiti“. LAG Sjeverozapad je dobio 700.000 kuna da u novoizgrađenom kvartu izgradi tržnicu. U Varaždinu su takva nova kvarta tri – POS Jalkovečka, Grabanice, Vilka Novaka. Bez ikakve konzultacije s građanima, prethodna vlast željela je „Mali plac 2“ staviti u već preizgrađeni POS Jalkovečka, kvart koji nema nikakvog kapaciteta za širenje.

Upravo na urgiranje Platforme „Budimo grad“, i novi je gradonačelnik odustao od lokacije uz Sveučilište Sjever te se krenulo potražiti alternativnu lokaciju. Ta alternativna, ni po čemu optimalna, ali NAJMANJE LOŠA, je predložena lokacija u Ulici Vilka Novaka, uz mali „Konzum“. Na žalost, šalabajzerski projekt je naslijeđen i opcije su svedene na ništa ili Vilka Novaka. Ovakva praksa, „ho-ruk“ odlučivanja mora završiti.

Sazvan je, i održan, zbor građana na kojem je većina prisutnih građana podržala predloženu lokaciju. Jasno nam je da niti svi mogu prisustvovati odlučivanju, niti da svi mogu biti zadovoljni odlukom. Činjenica da većina prisutnih donosi odluku treba nam biti poticaj da se, kao građani, aktivnije uključimo u donošenje odluka na svim razinama. Ako ne sudjelujemo u donošenju odluka, riskiramo da se naš glas neće čuti i da odlukom nećemo biti zadovoljni.

Konačno, nezadovoljstvo građana lokacijom u Vilka Novaka, odnosi se na gubitak zelene površine (igralište i drveće se ne ruši!!!). Manjak uređenih zelenih površina kronična je boljka novih kvartova u Varaždinu. Platforma „Budimo grad“ će inzistirati da se u proračun za 2022. godinu uvrste sredstva za uređenje velikog parka i dječjeg igrališta u Ulici Grada Koblenza, čime će se dugoročno riješiti potrebe djece i stanara tog kvarta. Oko sadržaja koji bi se u parku nalazili, intenzivno ćemo se savjetovati s građanima.