Plac će se graditi ako će tako odlučiti građani

U četvrtak 9. rujna 2021. je održana 3. sjednica Gradskog vijeća. Od 21 točke dnevnog reda izgradnja malog placa sigurno je javnosti jedna od najzanimljivijih točaka. Nakon Zbora građana na kojemu je sudjelovalo između 30 do 40 građana, pokrenula se peticija protiv Malog placa kojom je prikupljeno 185 potpisa.

O čemu se jučer odlučivalo? JUČER SE NIJE ODLUČIVALO O IZGRADNJI MALOG PLACA. Jučer se odlučivalo o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu parka gdje bi se gradio Mali plac. Ovo je bilo potrebno kako bi se na vrijeme prikupila i predala potrebna dokumentacija za ovaj EU projekt.

Da li to znači da se Mali plac gradi? SAMO AKO TAKO ODLUČE GRAĐANI. Od osnivanja platforme jedna od ključnih naših poruka je da se u donošenje ovakvih odluka trebaju uključiti građani. Ovaj projekt se gradi za građane. Čemu graditi nešto, ako građani to ne žele. Međutim, građani mogu donositi odluke jedino na temelju potpunih i točnih informacija. I svaki građanin treba imati mogućnost izjasniti se.

To trenutno nije slučaj. Na zbor građana se odazvao premali broj ljudi, dok po društvenim mrežama ponekad kolaju netočne i neistinite informacije, često s lažnih profila. Zato smatramo da treba pružiti priliku svim zainteresiranim građanima da se na informiran i transparentan način izjasne žele li ovaj projekt. Pod ovim uvjetom smo pristali da se na dijelu javnog parka ukine status javnog dobra.

Što to znači? Ponovno će provesti savjetovanje s javnošću. Najmanje sedam dana prije Zbora građana potrebno je obavijestiti građane. Oglasima, lecima, preko medija i društvenih mreža. Par dana prije Zbora građana treba omogućiti građanima da u mjesnom odboru u prikladno vrijeme, npr. od 17 do 19 sati, kroz više dana, imaju priliku vidjeti projekt uređenja špice, parka i Malog placa. Nakon održanog Zbora na kojemu će dobiti potpunu informaciju o projektu, građani bi dobili priliku da se kroz tri dana u mjesnom odboru potpisom izjasne da li podržavaju ili ne izgradnju malog placa.

Ovaj projekt se gradi za građane. Zato građanima kvarta iza Kućanske rampe treba dati priliku odlučiti da li žele ili ne ovaj projekt. Ako žele, graditi će se. Ako ne žele, neće se graditi.