100 dana nove vlasti: što mijenjati?

Od osnivanja platforme istaknuli smo odgovornost, transparentnost, građansku participativnost i efikasnost rada gradske uprave kao osnovu našeg programa. Ove ciljeve smo istaknuli zbog načina rada bivše gradske vlasti koju smo opisali kroz sintagmu da se Varaždinom vlada, a njime bi se trebalo upravljati, te da je ovo u srži svih problema s kojima se naš grad suočava.

Nakon prvih sto dana vlasti, nakon što smo utvrdili niz nezakonitosti i nepravilnosti, o čemu ćemo još obavještavati javnost, danas želimo predstaviti naše prijedloge i promjene koje smatramo nužnim za zakonit, učinkovit, stručni i transparentan rad gradske uprave uz aktivnu participaciju građana. A da bi promijenili način kako se upravlja gradom, potrebno je promijeniti pravni okvir i uvesti mehanizme koji će spriječiti korupciju i jačati odgovornost, integritet i transparentnost rada gradske uprave.

Prijedloge koje ovdje navodimo smatramo nužnim dijelom sveobuhvatne reforme gradske uprave. Vjerujemo kako će i ostale političke opcije i zainteresirana javnost prepoznati važnost naših prijedloga, i kako će doprinijeti javnoj raspravi o njima. U objavi samo sažeto izlažemo naše prijedloge, a detaljnije objašnjenje možete naći u prilozima ovoj objavi.

1) Odgovornost

Prvi prijedlog vezan je za isplate gradskim vijećnicima i njihovim poslovnim subjektima u prethodnom mandatu. Isplate od čak 86,8 milijuna kuna pokazuju da poslovi s Gradom, gradskim ustanovama i tvrtkama mogu dovesti do „kupovanja“ glasova gradskih vijećnika i opravdane sumnje na političku trgovinu kroz namještanje poslova. I bez ove opravdane sumnje, radi se o sukobu interesa gradskih vijećnika u kojima njihovi privatni interesi utječu ili mogu utjecati na njihovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti. Zbog toga se zalažemo za sljedeće:

Obvezu prijave stupanja u poslovne odnose nositelja političkih dužnosti s Gradom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu Grada Varaždina

Obvezu Grada da javno objavi informaciju o svim primanjima gradskih vijećnika na kraju svake godine i skupno na kraju mandata

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Varaždinu kojim će se utvrdit etička načela i standardi u njihovu ponašanju te predvidjeti formiranje posebnog Etičkog odbora.

Pravilnik u kojem se definira potencijalni sukob interesa gradskih službenika i namještenika i način postupanja

2) Modernizacija i digitalizacija gradske uprave – pametni grad i participativno odlučivanje

Reforma gradske uprave jedan je od ključnih zadataka nove vlasti. Zato se zalažemo za osnivanje radne skupine za modernizaciju i digitalizaciju gradske uprave koja će izraditi strategiju i nadzirati njezinu provedbu, te koja će unutar digitalne transformacije gradske uprave razmotriti i reformu mjesne samouprave, odnosno mjesnih odbora. U okviru digitalne transformacije treba izraditi gradski participacijski portal na kojem će se provoditi e-savjetovanja i e-referendumi, odnosno anketno izjašnjavanje građana, čime će se osigurati neposredna dvosmjerna komunikacija između gradske vlasti i građana.

Uz to, inzistiramo na:

Uvođenju participativnog proračuna za 2023. godinu;

Obvezi raspisivanja fakultativnog referenduma o investicijama, jednokratnim rashodima i zaduženjima većim od 10% vrijednosti posljednjeg realiziranog proračuna

Pravilniku o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje kojim se treba onemogućiti mogućnost manipulacije, nepotizma ili političkog kadroviranja.

3) Transparentnost

Trenutno se radi na uvođenju transparentnog i potpuno otvorenog proračuna Grada Varaždina. No, to nije dovoljno. Potrebno je napraviti isto i za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu Grada Varaždina.

Zbog transparentnosti, potrebno je promijeniti i Poslovnik o radu Gradskog vijeća, i izbaciti mogućnost održavanja sjednica Gradskog vijeća putem e-maila. Isto tako potrebno je osigurati pravovremenu dostavu svih materijala prije sjednica Gradskog vijeća u pravilu deset (10), a najkasnije sedam (7) dana prije njezinog održavanja.

Povjerenstvo za financiranje medija

Platforma Budimo grad umjesto dosadašnjeg sustava sufinanciranja lokalnih medija predlaže usvajanje rješenja grada Pule. Sredstva će se dodjeljivati kroz sustav transparentnog natječaja koji će provoditi Povjerenstvo za dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim medijima s područja Grada Varaždina. Lokalni mediji ne smiju više biti sredstvo propagande gradonačelnika i stvaranja njegova kulta ličnosti.

Poslovnici o radu nadzornih odbora i upravnih vijeća moraju onemogućiti dosadašnju praksu da članovi pojedinih nadzornih odbora i upravnih vijeća nisu dobivali tražene podatke.