Nešto se ipak kreće

Nastavno na naše opetovano traženje informacije na aktualnom satu gradskog vijeća, gradske službe su postavile betonske barijere i pripremu za videonadzor u produžetku Sajmišne ceste, čime bi se trebalo onemogućiti, ili barem bitno otežati, nezakonito odlaganje otpada na toj lokaciji.

Nadamo se i da je ovo rješenje samo privremeno, kako bi se omogućila stambena izgradnja na novih 70-ak parcela u tom kvartu. Javite nam se sa svim komunalnim i drugim problemima koji vas muče, a vezani su uz rad lokalne samouprave.