Sada znamo – truju nas kancerogenim tvarima

Već godinama građani Varaždina se opravdano žale na problem zagađenja zraka. Svako malo iznad našeg grada se šire smrdljivi dimni oblaci, za koja se daju između ostalog i objašnjenja da se radi samo o običnoj „vodenoj pari“. Međutim, kako ste u školi učili, voda nema boju, okus ni miris.

Ali sada znamo da ipak ne udišemo samo zrak (i vodenu paru). Od 22. ožujka do 5. travnja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb tajno je mjerio kvalitetu zraka u našem gradu, u kvartu iza Kućanske rampe. Ovo mjerenje nije potpuno. Naime, prema Pravilniku o praćenju kvalitete zraka indikativna mjerenja zraka trebaju biti ravnomjerna raspoređena tijekom godine kako bi dala reprezentativne rezultate. Reprezentativno mjerenje treba obuhvatiti minimalno 52 dana tijekom kalendarske godine. Mi imamo rezultate mjerenja za 14 dana zbog čega se ne može provesti ocjena sukladnosti kvalitete zraka. Ali i ovo prvo mjerenje potvrđuje ono što smo godinama sumnjali – da udišemo zagađeni zrak. Točnije, mjerenje je pokazalo da se u zraku nalaze višestruko povišene vrijednosti benzopirena (ciljana vrijednost za godišnji prosjek iznosi 1 ng/m3, dok je srednja vrijednost koncentracije kod ovog mjerenja zaokružena na 2 ng/m3). Benzopiren je zagađivač koji ima neugodan miris, kancerogeni spoj koji nastaje gorenjem drveta, benzina i fosilnih goriva kao što je to na primjer ulje. Ako ljudi dugo vremena udišu ili jedu hranu bogatu benzopirenom, može izazvati karcinom pluća, grla, jetre, gastrointestinalni karcinom, i druge štetne učinke na zdravlje ljudi.

Pitanje je zašto je bivša vlast dala obaviti ova mjerenja i da li ga je proslijedila nadležnoj inspekciji. Još važnije pitanje je zašto nije obavijestila javnost da udišemo zagađeni zrak, iako je ovaj izvještaj dobila 11. svibnja. Ili zašto nije obavijestila novog gradonačelnika na problem zagađenosti zraka. Pitanje je zašto to nije napravio ni pročelnik odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Roberto Krajcar. Nego je tek prije deset dana nova vlast saznala da udišemo kancerogene tvari. I konačno, pitanje je što radi državna inspekcija, jer već godinama se građani žale na kvalitetu zraka, i kada će konačno početi raditi svoj posao i utvrditi tko zagađuje zrak i truje građane Varaždina. Treba podsjetiti na par činjenica. U rujnu 2020. g. Odjel za komunalne poslove ne slaže se sa našom primjedbom da nije u redu da se kvaliteta zraka u Varaždinu mjeri u Kućanu te smatra da unatoč brojnim primjedbama građana dodatne kontrole zraka nisu potrebne. Prethodna vlast ignorirala je zagađivanje zraka na koje smo konstantno upozoravali. Prošle godine odbacila je naš prijedlog da se postave dvije stanice za praćenje kvalitete zraka u Varaždinu koje bi u realnom vremenu i kontinuirano omogućile javnosti otvoren i transparentan pristup prikupljenim podacima. Na temelju tih podataka bili bi svjesni kvalitete zraka koji udišemo, a mogle bi se provoditi i mjere za sprečavanje ili smanjivanje onečišćenja zraka.

Svatko ima pravo na zdrav život, a javna vlast je dužna osigurati uvjete za zdrav okoliš. Cilj zaštite prirode osigurati je vlastito zdravlje i dobrobit te zdravlje i dobrobit naše djece. Proračun za iduću godinu predviđa sredstva za projekt mjernih stanica za mjerenje kvalitete zraka na dvije lokacije. Više neće biti moguće „trovati“ građane Varaždina, bez da bi javnost to odmah i saznala. A vjerujemo kako je građanima Varaždina jako stalo do toga da nitko, ali baš nitko, ne može zagađivati zrak kancerogenim tvarima, koje udišemo mi i naša djeca.

Prijedlog platforme Budimo grad za postavljanjem mjernih stanica bivšoj vlasti:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118210770110102&id=112556890675490