Više ‘Parkova’, manje ‘Varkoma’

Bruno Ister imenovan je direktorom Varkoma. Tako je na svojoj posljednjoj sjednici odlučio nadzorni odbor tog društva. Gospodinu Isteru želimo puno uspjeha u njegovom mandatu i da u mirovinu ode kao jedan od onih koji su konačno riješili varaždinski problem s balama. U nama će imati i podršku u dobrim stvarima koje će raditi i kritiku u onima za koje smatramo da su pogrešne. A pogrešan je već sam način na koji je izabran za direktora. Ovaj put ćemo preskočiti kritiku osobe koja je izabrana, vrijeme će pokazati da li je Bruno Ister bio najbolji izbor, ili bi javni poziv ili natječaj nadzornom odboru dao opciju da izabere boljeg kandidata.

No, ne možemo prešutjeti da je Bruno Ister bio osoba koja je sama, kao predsjednik nadzornog odbora, pregovarala s dosadašnjim direktorom Željkom Bunićem o raskidu njegovog ugovora o radu i otpremnini. Da tu odluku nije, kako je zakonom predviđeno, donio nadzorni odbor, već Bruno Ister kao njegov predsjednik i sporazum o prestanku ugovora o radu nadzornom odboru samo dao na znanje (?!).

Konačno, Bruno Ister je za direktora VARKOM-a izabran na sjednici za koju članovi nadzornog odbora poziv dobivaju jedan dan unaprijed. Na tom pozivu nema imena direktora kojeg bi trebalo izabrati. U materijalima nema programa i plana rada na temelju kojeg bi nadzorni odbor kandidatu trebao dati povjerenje. Na samoj sjednici nema kandidata da bi mu članovi nadzornog odbora uopće mogli postavljati pitanja o njegovoj viziji razvoja društva. Sve to drugačije je od vizije upravljanja gradskim firmama, o kojoj su i Neven Bosilj i Bruno Ister pričali kad su bili oporba. Želimo im da se u budućnosti češće ponovi transparentan natječaj poput onog za direktora Parkova, a rjeđe situacije poput Varkoma.