Najlakše je povisiti cijene

Pročitali smo priopćenje za medije koje je 28.12.2021. uputio Grad Varaždin, a vezano uz poslovanje Čistoće d.o.o. Nekoliko paušalnih brojki, nekoliko ponovljenih izgovora, najava povišenja cijena. Ono čega nema je – vizija boljeg upravljanja.

Čistoća i druge javne firme, monopolisti u svom poslu, imaju vrlo jednostavno rješenje za svaku situaciju u kojoj nestane novca – povisiti cijenu. Građani izbora ionako nemaju, osim preseliti u neki drugi grad, ili donositelje odluke kazniti na izborima. Ono što zabrinjava je izostanak bilo kakve vizije kako nova uprava misli riješiti probleme iz prošlosti te kako u budućnosti planira uspostaviti pravedan sustav zbrinjavanja otpada koji potiče i nagrađuje odvajanje.

Milijun ovdje, milijun ondje, milijun ovamo, milijun tamo, potrošeno je u mandatu protekle uprave. Nestalo je PREKO DVA MILIJUNA EURA depozita kojeg je Čistoća imala. Da, i? Što ste poduzeli da se barem dio toga vrati? Što se poduzelo prema dobavljaču fantomskog softvera? Što se poduzelo prema bivšem direktoru koji se razbacivao šakom i kapom? Što se poduzelo prema članovima nadzornog odbora koji su to šutke odobravali? Kako očekujete da će se išta promijeniti, ako nitko neće snositi odgovornost za kriminal i propuste kojima svjedočimo?

Predlaže se povišenje cijene obvezne minimalne usluge za kućanstva na 86 kuna + PDV. Na temelju kojih parametara je ta cijena određena? Kako je moguće da se u javnu raspravu uputi prijedlog odluke Gradskom vijeću u kojem NEMA JEDNE JEDINE BROJKE koja je osnova za izračun? Pa tko je i kako došao do cijene od 86 kuna + PDV? Na koji način da netko provjeri opravdanost i održivost takve kalkulacije, bez da zna i jedan faktor koji je na cijenu utjecao?

Gdje je ikakva poticajnost za odvajanje otpada? Svako domaćinstvo plaćat će jednako, nebitno koliko plastike proizvodi?! Nebitno da li u tom domaćinstvu živi jedna, ili živi deset osoba? Nebitno recikliraju li sve što se može, ili zatrpavaju kontejnere? Domaćinstva koja sama zbrinjavaju biootpad imat će manji popust nego do sada?! Netko tko ne proizvede ni grama otpada, plaćat će 108 kuna, samo za minimalnu javnu uslugu?

Tužno, promašeno i, u ovoj formi, za Budimo grad potpuno neprihvatljivo.

Iz ovog razloga, naši vijećnici su danas uputili prijedlog da se na idućoj sjednici Gradskog vijeća kao jedna od točaka dnevnog reda uvrsti i „Informacija o stanju u trgovačkom društvu Čistoća d.o.o.“ te donese zaključak o provođenju vanjske revizije poslovanja Čistoća d.o.o. za razdoblje 2014-2021. godine.