Dušan Tončić

Radio u sektoru projektiranja, a zatim kao obrtnik i samostalni poduzetnik. Od najranije mladosti angažiran u radu s djecom i mladima putem raznih društvenih i sportskih organizacija, a svojedobno je bio aktivan u Dječjoj banci „Klinci“. Na aktivizam ga je potaknulo ponašanje netransparentne vlasti bivšeg gradonačelnika koja objedinjuje sve što u hrvatskoj politici ne valja.