Jurica Hižak

Rođen 1975. u Varaždinu. Zaposlen je na Sveučilištu Sjever gdje predaje fiziku i statistiku. Diplomirao je na PMF-u u Zagrebu, a nakon završenog studija fizike upisuje poslijediplomski studij na S.I.S.S.A. (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) u Trstu gdje 2004.g. stječe zvanje magistra neuroznanosti. Doktorirao je 2020. na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao u organizaciji studentskih konferencija iz fizike (ICPS) i jedan je od osnivača udruge za popularizaciju znanosti Znanost.org.

Osnovao je Udrugu Trash i pokrenuo Trash Film Festival na čelu kojeg je bio do 2012.g. Na Veleučilištu u Varaždinu 2010.g. osnovao je i sindikalnu podružnicu Sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Publicirao je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima i na međunarodnim konferencijama na kojima je i aktivno sudjelovao.

 Autor je dviju zbirki zadataka iz fizike i jednog priručnika iz statistike. Snimio je desetak kratkometražnih i srednjemetražnih filmova od čega se ističu filmovi „Prekažnjavanje“ (Prva nagrada, A-fest, Tuzla 2009.)  i  „Long Banana“ (specijalna nagrada, 44. Revija hrvatskog video-stvaralaštva, Đakovo 2012.).

Završio je Blankovu filmsku školu, bio je član međunarodnog žirija na 9. Festivalu srpskog filma fantastike (FSFF)  te član žirija  48. Revije hrvatskog filmskog stvaralaštva 2016.g. Voditelj je glazbenog projekta Chubakina Baka u sklopu kojeg radi obrade i prepjeve hrvatskih pjesama na engleski i francuski. Trenutno završava svoj prvi dugometražni film „Rifovi revolucije“.