Nada Bengeri

Dugogodišnja i ugledna gradska službenica, po struci diplomirana politologinja, koja je, nakon 37 godina predanog rada, dočekala zasluženu mirovinu. Ima izuzetno bogato iskustvo rada u gradskoj upravi, posebice u području turizma za kojeg je dugo godina bila nadležna. Oduvijek društveno i politički aktivna, u platformi Budimo grad prepoznala je istomišljenike s kojima dijeli vrijednosti i vjerovanje da je bolji Varaždin itekako moguć, ako se pošteni i dobronamjerni ljudi udruže i zajedno se za njega izbore.