Renata Sever

Rođena 1967. u Varaždinu. Diplomirana socijalna radnica na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu. Zaposlena u centrima za socijalnu skrb u Varaždinu i Čakovcu. Dobitnica nagrade „Miko Tripalo“ za doprinos i zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj koji nadilazi profesionalne obveze i uobičajene standarde. Volontirala kao privremena ravnateljica doma za žrtve obiteljskog nasilja u Čakovcu, volontirala kao voditeljica grupe podrške žrtvama obiteljskog nasilja; provoditeljica psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji; certificirana supervizorica u psihosocijalnom radu; obiteljska medijatorica, voditeljica Županijskog tima za prevenciju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama Međimurske županije.