Robert Borović

Rođen u Varaždinu 1975. godine. Završio VI. OŠ te nakon varaždinske Gimnazije školovanje nastavio na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao na smjeru Upravno pravo. Zaposlen je na mjestu tajnika u Osnovnoj školi Petrijanec od 2003. godine. Jedan je od pokretača međunarodnog Trash Film Festivala te je od prvih dana aktivan član Udruge Trash gdje obnaša funkciju tajnika Udruge, a ujedno se bavi i postprodukcijom svih video materijala Udruge. Važan dio života su mu filmovi, muzika, bicikliranje i odlasci u brda. Svoj javni aktivistički put započeo je krajem 2018. godine osnivanjem Facebook grupe Varaždinsko smeće koja je probudila varaždinsku građansku svijest i prvi put na jednome mjestu omogućila javno iznošenje mišljenja pojedinaca o problemima Grada.