Tomislav Sajko

Rođen 1978. u Varaždinu. Završio 1. gimnaziju 1997. godine i upisao Medicinski fakultet u Zagrebu. Diplomirao 2003. godine, obavio pripravnički staž u OB Varaždin i od 2005. zaposlen u OB Varaždin gdje radi u rodilištu kao pedijatar neonatolog. Oženjen, otac troje djece.