Kultura dostupna svima

PROGRAM – KULTURA DOSTUPNA SVIMA

Varaždin, s neformalnom titulom „grada kulture“, oduvijek je bio urbano središte regije. Želimo građansku urbanu kulturu temeljenu na znanju, kritičkom promišljanju i humanizmu, dostupno svakom građaninu, a nikako rezerviranu za društvenopolitičku elitu. Kulturu poimamo kao generator rasta i kvalitete života, a ne kao suvišnog potrošača proračunskih sredstava. 

  • Nove pravce razvoja kulture nije moguće realizirati bez angažiranja visokomotiviranih stručnjaka, kreativnih i sposobnih osoba koje žive uz i za kulturu. Varaždinski kulturnjaci su među najslabije plaćenima u Hrvatskoj, stoga treba promijeniti ukupan odnos prema njima.
  • Potrebne su organizacijske promjene za što kvalitetnije upravljanje kulturnim politikama, osnivanje posebnog odjela koji će osim kulture imati za cilj revitalizaciju i upravljanje povijesnom jezgrom Varaždina – Obnova i zaštita kulturne baštine. Briga o baštini, uz edukativnu i promotivno-turističku vrijednost, ima za cilj aktivirati prostor kontinuiranim programima vezanim uz povijesne osobe i događaje.
  • Kulturno vijeće Varaždina trebalo bi predstavljati plenum svih predstavnika varaždinskih kulturnih institucija, kao i onih koji djeluju izvaninstitucionalno. U nadzornim tijelima institucija trebaju biti stručne osobe, a ne političari bez ikakvih kompetencija. Transparentno i stručno upravljanje, bez stranačkih i osobnih interesa, rezultirat će kvalitetnijim programom i razvojem.
  • Poticat ćemo jačanje međuinstitucionalne suradnje, pomoć kod pronalaženja izvaninstitucionalnih izvora financiranja te koordinaciju kulturnih događanja između institucija i udruga u kulturi te nezavisne scene. Također, neophodna je suradnja i sinkronizirano djelovanje gradskih ustanova u kulturi s Turističkom zajednicom kako bi u Varaždinu kulturni turizam bio nositelj razvoja i raznovrsnom ponudom privlačio turiste tijekom cijele godine. Neophodna je suradnja kulture i obrazovnog sustava te socijalnih politika, s kontinuiranom edukacijom kroz rad u umjetničkim radionicama i tečajevima, debatnim klubovima i dr., kako bi građani različitih dobnih skupina izravno participirali u kulturi grada, s posebnim naglaskom na mladima, ali i onim starijima od 65 godina.
  • Izvaninstitucionalna kultura, tj. neovisna scena, jednako je važna za kulturni i društveni život grada, stoga ćemo joj pružiti snažnu financijsku i logističku pomoć. Podržat ćemo i poticati kvalitetne programe i projekte, kao i poduzetništvo u kulturi. Postavit ćemo jasne realne ciljeve i očekivanja te, osim prostora i transparentnog financiranja, nuditi aktivnu suradnju i edukaciju.

Svjesni smo svih postignuća i nedostataka u području kulture grada. Na žalost, realizaciju projekata diktira proračun, stoga nije realno obećati rješavanje svih problema i zahtjeva struke. Probleme kao što su manjak djelatnika u kulturnim institucijama te nedostatak prostora za pojedine djelatnosti nastojat ćemo riješiti u onoj mjeri koliko je to moguće u jednom mandatu. U našem programu vizija kulture temelji se na stvarnim potrebama i realnim mogućnostima, a bez obzira na mandat, planiranje je potrebno za dulje vremensko razdoblje, napose za one projekte koji iziskuju višegodišnju realizaciju. O nedostacima i pronalaženju rješenja komunicirat ćemo sa strukom. Uz to, potrebno je napraviti novu dugoročnu Strategiju, u kojoj će se planirati dugoročni i zahtjevni projekti, kako bi se kroz dulji period ostvarila vizija razvoja kulture koja će omogućiti i poduprijeti izvrsnost i raznolikost umjetničkog stvaralaštva te privući i uključiti građane, posjetitelje i turiste.